04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי בטיחו×Ŗ למפעלים

שלטי בטיחו×Ŗ חשובים מאוד לבטיחו×Ŗ של העובדים וקהל המבק×Øים במפעלים ולכן יש השפעה ×Øבה לאופן הצג×Ŗם, בולטו×Ŗ בשטח והמה×Øים שמעבי×Øים בהם. הבטיחו×Ŗ של העובדים חשובה מאד ולכם חשוב מאד לשמו×Ø ×¢×œ×™×”×. ינקי אילן שלומי מ×Ŗמחה בביצוע שלטי בטיחו×Ŗ מכל ההוגים והגדלים, ה×Ŗאמ×Ŗ ההגנון והאופי של השלטים לצ×Øכי החב×Øה כולל הטמע×Ŗ לוגו חב×Øה, צבעי חב×Øה וד×Øישו×Ŗ המי×Ŗוג של החב×Øה על שלטי הבטיחו×Ŗ. שלטי בטיחו×Ŗ ני×Ŗן להשיג מפלהטיק קשיח פי.וי.×”×™ בעוביים שונים, לוחו×Ŗ אלומיניום לוקובונד (פלהטיק דחוה בין דפנו×Ŗ אלומיניום), שלטים פולטי או×Ø, מחזי×Ø ××•×Ø ×œ×™×•×/לילה וכן מדבקו×Ŗ ויניל שני×Ŗן להדביקם ישי×Øו×Ŗ על מכונו×Ŗ ×Ŗעשייה ודומיהם. בק×Øוב ני×Ŗן יהיה בא×Ŗ×Ø ×œ×¢×™×™×Ÿ בקבצים של שלטי בטיחו×Ŗ ולבחו×Ø ×ž×Ŗוכם א×Ŗ השלטים הד×Øושים לכם.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505