04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי בטיחו×Ŗ למפעלים

שלטי בטיחו×Ŗ חשובים מאוד לבטיחו×Ŗ של העובדים וקהל המבק×Øים במפעלים ולכן יש השפעה ×Øבה לאופן הצג×Ŗם, בולטו×Ŗ בשטח והמה×Øים שמעבי×Øים בהם. הבטיחו×Ŗ של העובדים חשובה מאד ולכם חשוב מאד לשמו×Ø ×¢×œ×™×”×. ינקי אילן שלומי מ×Ŗמחה בביצוע שלטי בטיחו×Ŗ מכל ההוגים והגדלים, ה×Ŗאמ×Ŗ ההגנון והאופי של השלטים לצ×Øכי החב×Øה כולל הטמע×Ŗ לוגו חב×Øה, צבעי חב×Øה וד×Øישו×Ŗ המי×Ŗוג של החב×Øה על שלטי הבטיחו×Ŗ. שלטי בטיחו×Ŗ ני×Ŗן להשיג מפלהטיק קשיח פי.וי.×”×™ בעוביים שונים, לוחו×Ŗ אלומיניום לוקובונד (פלהטיק דחוה בין דפנו×Ŗ אלומיניום), שלטים פולטי או×Ø, מחזי×Ø ××•×Ø ×œ×™×•×/לילה וכן מדבקו×Ŗ ויניל שני×Ŗן להדביקם ישי×Øו×Ŗ על מכונו×Ŗ ×Ŗעשייה ודומיהם. ני×Ŗן לבקש אצלנו קישו×Ø ×œ×”×•×Øד×Ŗ חוב×Ø×Ŗ בטיחו×Ŗ ולקבל א×Ŗ כל הפ×Øטים והגדלים במקום.

מפעל לייצו×Ø ×•×‘×™×¦×•×¢ שלטים מכל ההוגים. עבודה מול חב×Øו×Ŗ מהח×Øיו×Ŗ, עהקים פ×Øטיים ועהקים בפ×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ, חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Øו×Ŗ ביטחוניו×Ŗ, ×Øשויו×Ŗ מקומיו×Ŗ ועוד. ה×Ŗחייבו×Ŗ לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø - הלקוח במ×Øכז!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505