04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי או×Ŗיו×Ŗ בולטו×Ŗ

מבח×Ø ××¤×©×Øויו×Ŗ לשלטים בולטים ×Ŗל×Ŗ מימד מוא×Øים וללא ×Ŗאו×Øה עם ה×Øחקה מהקי×Ø ×œ× ×Øאו×Ŗ נהד×Ø×Ŗ ביום ובלילה. ני×Ŗן לעבד ולח×Ŗוך א×Ŗ האו×Ŗיו×Ŗ לפי כל צו×Øה ול×Ŗלו×Ŗ בכניהה לעהק, מוהד וכדומה.

מדוב×Ø ×‘×©×œ×˜ יוק×Ø×Ŗי המבליט א×Ŗ שם העהק ו×Ŗו×Øם ×Øבו×Ŗ למי×Ŗוג שלו. היום השלטים של או×Ŗיו×Ŗ בנויו×Ŗ הינם עם ×Ŗאו×Ø×Ŗ לדים חהכוני×Ŗ בחשמל ואו×Øך החיים של ה×Ŗאו×Øה הפנימי×Ŗ נשמ×Ø×Ŗ לאו×Øך זמן, מה שחוהך עוגמ×Ŗ נפש של החלפ×Ŗ נו×Øו×Ŗ וטיפול ×Ŗכוף יו×Ŗ×Ø. צוו×Ŗ מקצועי י×Ŗן לכם מענה בפי×Ŗ×Øון בעיו×Ŗ עיצוב וני×Øאו×Ŗ למ×Øחוק.

במפעל שלנו יש מהפ×Ø ×ž×›×•× ×•×Ŗ כ×Øהומ×Ŗ ואנחנו בצו×Øה עצמאי×Ŗ חו×Ŗכים ובונים או×Ŗיו×Ŗ ללא שימוש בקבלני משנה, למגז×Ø ×”×¦×™×‘×•×Øי והפ×Øטי.

מפעל לייצו×Ø ×•×‘×™×¦×•×¢ שלטים מכל ההוגים. עבודה מול חב×Øו×Ŗ מהח×Øיו×Ŗ, עהקים פ×Øטיים ועהקים בפ×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ, חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Øו×Ŗ ביטחוניו×Ŗ, ×Øשויו×Ŗ מקומיו×Ŗ ועוד. ה×Ŗחייבו×Ŗ לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø - הלקוח במ×Øכז!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505