04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

מ×Ŗקני ×Ŗצוגה

ממ×Ŗמחים בייצו×Ø ×ž×Ŗקני ×Ŗצוגה הטנד×Øטיים וכן מ×Ŗקנים לפי ד×Øיש×Ŗ הלקוח. לוחו×Ŗ מגנטים ומחיקים עם הטנדים מה×Ŗובבים, לוחו×Ŗ מגנטים במידו×Ŗ מיוחדו×Ŗ לפי ×Øצון הלקוח, ממו×Ŗגים עם לוגו חב×Øה ו×Ŗוהפו×Ŗ בה×Ŗאם. מייצ×Øים שלטים ועמדו×Ŗ מכי×Øה כולל עבוד×Ŗ נג×Øו×Ŗ וב×Øזל.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505