04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

מ×Ŗקני ×Ŗצוגה

ממ×Ŗמחים בייצו×Ø ×ž×Ŗקני ×Ŗצוגה הטנד×Øטיים וכן מ×Ŗקנים לפי ד×Øיש×Ŗ הלקוח. לוחו×Ŗ מגנטים ומחיקים עם הטנדים מה×Ŗובבים, לוחו×Ŗ מגנטים במידו×Ŗ מיוחדו×Ŗ לפי ×Øצון הלקוח, ממו×Ŗגים עם לוגו חב×Øה ו×Ŗוהפו×Ŗ בה×Ŗאם. מייצ×Øים שלטים ועמדו×Ŗ מכי×Øה כולל עבוד×Ŗ נג×Øו×Ŗ וב×Øזל. ביצוע מ×Ŗקני ×Ŗצוגה כגון ×Øול-אפ, דוכני מכי×Øה, קי×Øו×Ŗ צילום ועוד.

מפעל לייצו×Ø ×•×‘×™×¦×•×¢ שלטים מכל ההוגים. עבודה מול חב×Øו×Ŗ מהח×Øיו×Ŗ, עהקים פ×Øטיים ועהקים בפ×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ, חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Øו×Ŗ ביטחוניו×Ŗ, ×Øשויו×Ŗ מקומיו×Ŗ ועוד. ה×Ŗחייבו×Ŗ לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø - הלקוח במ×Øכז!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505