04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

לוחו×Ŗ מגנטי/מחיק

ביצוע לוחו×Ŗ מחיקים ומגנטיים משולבים או לחוד. כולל הטמעה של לוגו חב×Øה וכדומה. מייצ×Øים ו×Ŗופ×Øים לוחו×Ŗ לפי בקש×Ŗ הלקוח, כולל מעמדים לטושים ומגנטים. ייצו×Ø ×‘×›×œ צו×Øה וגודל, מחיק ו/או מגנטי, ×Ŗוהפ×Ŗ אלמנטים לפי ד×Øישו×Ŗ החב×Øה.

מפעל לייצו×Ø ×•×‘×™×¦×•×¢ שלטים מכל ההוגים. עבודה מול חב×Øו×Ŗ מהח×Øיו×Ŗ, עהקים פ×Øטיים ועהקים בפ×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ, חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Øו×Ŗ ביטחוניו×Ŗ, ×Øשויו×Ŗ מקומיו×Ŗ ועוד. ה×Ŗחייבו×Ŗ לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø - הלקוח במ×Øכז!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505