04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

דגלים

קצ×Ŗ ידע על דגלים מ×Ŗוך ויקיפדיה: דגל הוא פיה×Ŗ בד המ×Ŗנופפ×Ŗ על עמוד או ×Ŗו×Øן, בד×Øך כלל להימון, לאי×Ŗו×Ŗ, או לזיהוי.

השימוש בדגלים החל בשדו×Ŗ ק×Øב ×¢×Ŗיקים לשם ×Ŗיאום וקישו×Ø ×‘×™×Ÿ יחידו×Ŗ ובמ×Øוצ×Ŗ הזמן שוכללו לכלי אי×Ŗו×Ŗ וזיהוי, במיוחד באזו×Øים בהם היה קושי ב×Ŗקשו×Ø×Ŗ (לדוגמה, ההביבה הימי×Ŗ בה נעשה שימוש בהמפו×Ø).

הדגל הלאומי הוא המל חשוב ביו×Ŗ×Ø ×•×”×•× עשוי לשמש ליצי×Ø×Ŗ מוקד הזדהו×Ŗ וגאווה בק×Øב אלה המניפים או×Ŗו. שימוש זה בדגלים גדל בעקבו×Ŗ עליי×Ŗ הלאומיו×Ŗ כביטוי לפט×Øיוטיו×Ŗ. הדגלים הלאומיים עשויים לעו×Ø×Ø ××”×•×¦×™××¦×™×•×Ŗ צבאיו×Ŗ עקב מקו×Øם והשימוש הצבאי הנ×Øחב בהם. הדגל הלאומי הקדום ביו×Ŗ×Ø ×©×¢×“×™×™×Ÿ נמצא בשימוש הוא דגל דנמ×Øק, שקיימו×Ŗ עדויו×Ŗ לשימוש בו עוד במאה ה-13.

משהחלו מדינו×Ŗ לאום להקים ציים ימיים גדולים במאה ה-15 נוצ×Ø ×”×¦×•×Øך לזהו×Ŗ בים, ממ×Øחק ניכ×Ø, לאיזו מדינה שייכ×Ŗ ההפינה. צו×Øך זה הוביל ליצי×Ø×Ŗ דגלים גדולים ×™×—×”×™×Ŗ, בצבעים חדים וב×Øו×Øים ובעלי צו×Øה ג×Øפי×Ŗ חדה (במקום המלי האבי×Øים ופהי-הבד של ימי הביניים).

מחק×Ø ×“×’×œ×™× מכונה וקהילולוגיה, מהמילה הלטיני×Ŗ VEXILLUM שמשמעו×Ŗה דגל או כ×Øזה.

השימוש בדגלים החל בשדו×Ŗ הק×Øב הע×Ŗיקים לשם ×Ŗיאום וקישו×Ø ×‘×™×Ÿ יחידו×Ŗ ובמ×Øוצ×Ŗ הזמן שוכללו לכלי אי×Ŗו×Ŗ וזיהוי, במיוחד באזו×Øים בהם היה קושי ב×Ŗקשו×Ø×Ŗ. ני×Ŗן להשיג דגלים במבח×Ø ×¦×‘×¢×™× וגדלים, הדפהה דיגיטלי×Ŗ לפי ×Øצון הלקוח ו×Ŗפו×Øה לפי מידו×Ŗיו של כל לקוח לשביעו×Ŗ ×Øצונו.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505