04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

מי×Ŗוג חנויו×Ŗ

×Ŗהליך מי×Ŗוג של שלטים לעהקים הוא הכ×Øחי לה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ של כל חב×Øה ומ×Ŗקבל בצו×Øה מקצועי×Ŗ ובהע×Øכה בק×Øב הלקוחו×Ŗ.

מי×Ŗוג נכון משפיע על ×”×”×›× ×”×” הכהפי×Ŗ והשג×Ŗ לקוחו×Ŗ נוהפים. מו×Ŗג חזק גו×Øם ללקוחו×Ŗ להע×Øיך ול×Øכוש א×Ŗ המוצ×Ø ×•×”×©×™×Øו×Ŗ באופן עקבי.

מי×Ŗוג נכון של חב×Øה מפיק השפעה לטווח א×Øוך לקידום המכי×Øו×Ŗ וה×Ŗז×Øים הכהפי של העהק. מומחים בביצוע ובמ×Ŗן שי×Øו×Ŗ למי×Ŗוג מיוחד בעל י×Ŗ×Øון ×Ŗח×Øו×Ŗי מול האח×Øים.

גמישים ומקצועיים בעבודה מול אד×Øיכלים ומעצבים. הד×Øך הטובה ביו×Ŗ×Ø ×œ×‘× ×•×Ŗ מו×Ŗג היא לייחד או×Ŗו מכל האח×Øים ולהבליט או×Ŗו.

שימוש בכל הוגי החומ×Øים קאפה, מדבקו×Ŗ ויניל, ה×Ŗז×Ŗ חול, פ×Øהפקה ועוד...

חב×Øו×Ŗ ×Øבו×Ŗ במשק מ×Ŗח×Øו×Ŗ על ×Øגשו×Ŗיהם של הצ×Øכנים והלקוחו×Ŗ מעדיפים חב×Øו×Ŗ שאוהבו×Ŗ או×Ŗם ומשקיעו×Ŗ בהם מאמׄ ומחשבה. ×Øאשי פ×Øקים חשובים במי×Ŗוג העהק: מחק×Ø ×©×•×§ בניי×Ŗ מיצוב מבדיל מה×Øים שיווקים אהט×Øטגיים חזון העהק פי×Ŗוח שפ×Ŗ המו×Ŗג חיבו×Ø ×¢×Øכי המו×Ŗג לקהלים ×Ŗוכני×Ŗ פ×Øהום ושיווק חומ×Øים ויזואליים חוויי×Ŗיים.

מי×Ŗוג העהק מ×Ŗחיל בניהוח שם לבי×Ŗ העהק ā€“ לשי×Øו×Ŗים שלו או למוצ×Øים או×Ŗם הוא מוכ×Ø. ×Ŗא×Øו לכם של×Øכבים לא היו שמו×Ŗ. אדם המעוניין לקנו×Ŗ ×Øכב היה מגיע למג×Øש ה×Øכבים והמוכ×Ø ×ž×¦×™×¢ לו ×Øכב כלשהו. ×Øכב ×Øגיל, בלי שם, בלי היהטו×Øיה. איך או×Ŗו אדם יידע באיזה ×Øכב לבחו×Ø? איך הוא יידע שאכן או×Ŗו ×Øכב הוא ה×Øכב הנכון בעבו×Øו? אבל אם יציינו בפניו שה×Øכב הוא מהוג פו×Øד, הוא מיד יידע שמדוב×Ø ×‘×Øכב המפו×Øהם בכך שהוא טוב ואיכו×Ŗי, והשאלה היחידה ש×Ŗהיה לו לפני הקנייה היא מה מחי×Øו.

שלטים לעהקים ומי×Ŗוג עהקים יוצ×Øים א×Ŗ המוניטין של המוצ×Øים או השי×Øו×Ŗים, ומקש×Ø ××•×Ŗם לעהק טוב ואיכו×Ŗי, בדיוק כמו במק×Øה של פו×Øד ā€“ שכולם יודעים שהוא ×Øכב טוב ובטיחו×Ŗי. לכן, כל עהק חייב למ×Ŗג א×Ŗ עצמו. כל עהק חייב שיכי×Øו או×Ŗו, שיידעו מי הוא, מה הוא מייצ×Ø ×•×ž×”×™ האיכו×Ŗ של מוצ×Øיו. ככל ש×Ŗהליך המי×Ŗוג יהיה אינטנהיבי יו×Ŗ×Ø, בי×Ŗ העהק ×Øק י×Øוויח.

לכן חשוב מאד לפני בניי×Ŗ מי×Ŗוג לעהק לדע×Ŗ טוב טוב מה ה×Øצונו×Ŗ שלנו מהעהק, מה הכיוון או×Ŗו אנחנו ×Øוצים להוביל וכיצד אנחנו ×Øוצים להוביל א×Ŗ העהק? במש×Øדי ינקי אילן שלומי שלטים לעהקים ×Ŗוכלו לשמוע על ד×Øכים למי×Ŗוג העהק, טיפים להמשך הד×Øך וייעוׄ ממקצוענים ב×Ŗחום.

חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים מ×Ŗמחה בייצו×Ø ×ž×’×•×•×Ÿ שלטים ומוצ×Øי פ×Øהום ומהפק×Ŗ פ×Ŗ×Øונו×Ŗ מ×Ŗקדמים ללקוחו×Ŗ פ×Øטיים, לחב×Øו×Ŗ, לעהקים ולמוהדו×Ŗ בכל ×Øחבי הא×Øׄ. החב×Øה מובילה בהדפה×Ŗ שלטי פל×Øיג, הדפהה דיגיטלי×Ŗ על היצע חומ×Øים ×Øחב, שלטי פנים וחוׄ והפקה על ×Øכבים ומשאיו×Ŗ.

לחב×Øה צוו×Ŗ מקצועי וציוד מ×Ŗקדם, המבטיחים שי×Øו×Ŗ מקצועי מהי×Ø ×•×”×›×™ חשוב מוצ×Øים איכו×Ŗיים עם ×Øמ×Ŗ גימו×Ø ×’×‘×•×”×” במיוחד.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505