04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

פ×Øוייקטים כפ×Øיים

כחב×Ø×Ŗ שלטים מובילה ב×Ŗחומה ביצענו פ×Øוייקטים של החב×Øה הממשל×Ŗי×Ŗ ל×Ŗיי×Øו×Ŗ שהשקיעו ×Ŗקציבים בפי×Ŗוח השלטים ביישובים ×Ŗיי×Øו×Ŗיים כגון עין גדי, דלי×Ŗ אל כ×Øמל עוהפייה, כפ×Ø ×”××œ×“, מושב ×Øמו×Ŗ ועוד. מלווים א×Ŗ הלקוח מ×Ŗחיל×Ŗ ה×Ŗכנון על שלטים פנימיים וחיצוניים, שלטים להכוונה מהי×Øה וטובה עבו×Ø ×”×ž×‘×§×Øים. ליווי צמוד לאד×Øיכלים ומ×Ŗכננים בייעוׄ ובביצוע שלטים ×Øבים ב×Øחבי הא×Øׄ. שלטים משולבים ב×Øזל ועׄ, שלטים משולבים אלומיניום ועׄ, שלטים משולבים הלעי בזל×Ŗ ועׄ גושני. פל×Øיג ושמשוני×Ŗ ני×Ŗן למצוא בקטגו×Øייה המ×Ŗאימה

מפעל לייצו×Ø ×•×‘×™×¦×•×¢ שלטים מכל ההוגים. עבודה מול חב×Øו×Ŗ מהח×Øיו×Ŗ, עהקים פ×Øטיים ועהקים בפ×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ, חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Øו×Ŗ ביטחוניו×Ŗ, ×Øשויו×Ŗ מקומיו×Ŗ ועוד. ה×Ŗחייבו×Ŗ לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø - הלקוח במ×Øכז!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505