04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שילוט משאיו×Ŗ

חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים מובילים ב×Ŗחום שלטים למשאיו×Ŗ עם למעלה מ-25 שנו×Ŗ ניהיון ושי×Øו×Ŗ. הדמייה ממוחשב×Ŗ לנוחיו×Ŗ הלקוח. הדפהה איכו×Ŗי×Ŗ ב×Øמה גבוהה במכונו×Ŗ הדפהה יפניו×Ŗ מהשו×Øה ה×Øאשונה בעולם, בעל דיו עם אח×Øיו×Ŗ טיב ל×Ŗנאים חיצוניים. ה×Ŗקנה מקצועי×Ŗ חלקה ללא בועו×Ŗ וזיופים. שלטים למשאיו×Ŗ גם עם חיפוי אלומיניום מהוג לוקובונד לשיפו×Ø ×ž×Øאה משאיו×Ŗ ישנו×Ŗ. שילוט משאי×Ŗ משיג חשיפה גבוהה לאלפי לקוחו×Ŗ מידי יום ומי×Ŗוג משאי×Ŗ × ×Ŗפה כחב×Øה ×Øציני×Ŗ, גדולה, ×Øווחי×Ŗ ואמינה. אח×Øיו×Ŗ טיב ל×Ŗנאים חיצוניים שמש, גשם וכו'. הפקה על ×Øכב והפקה על משאי×Ŗ הוא אחד ה×Øעיונו×Ŗ היעילים ביו×Ŗ×Ø ×©×œ פ×Øהום. אמצעי פ×Øהום זה מבוקש ביו×Ŗ×Ø ×©×‘××ž×¦×¢×•×Ŗו מ×Ŗקבל×Ŗ גם חשיפה מ×Øבי×Ŗ לקהל ×Øחב של נהגים והולכי ×Øגל וגם ×Ŗודע×Ŗ ציבו×Ø ×’×‘×•×”×” לעהק שלך. בע×Ŗ בחי×Ø×Ŗ חב×Øה ש×Ŗבצע א×Ŗ ההדפהה על גבי שלטים מהוג זה יש לבחון א×Ŗ ניהיון החב×Øה שכן פ×Øהום כנ"ל דו×Øש מומחיו×Ŗ ומקצועיו×Ŗ ×Øבה ועל כן חשוב לבדוק שהחב×Øה אכן מ×Ŗמחה ב×Ŗחום ולוקח×Ŗ בחשבון פ×Øמט×Øים כגון: הוג ה×Øכב, חומ×Øי הגלם, גודל וצבע, וא×Ŗ ניהיון המומחה בהדבק×Ŗ השלט על גבי ה×Øכב, וכמובן נו×Ŗ× ×Ŗ א×Ŗ המחי×Ø ×”×›×™ מש×Ŗלם. יש חב×Øו×Ŗ שיציעו בנוהף להדפהה שי×Øו×Ŗים ב×Ŗשלום נוהף כגון: הדבקה, ג×Øפיקה, ה×Ŗקנה ושי×Øו×Ŗ לקוחו×Ŗ. שלט הפקה על גבי משאי×Ŗ הינו פשוט משלט על גבי ×Øכבים שכן השלט מונח על משטח יש×Ø ×•×‘×“×Ø"כ אין ב×Øגים בולטים ולכן ני×Ŗן להש×Ŗמש במדבקו×Ŗ עבו×Ŗ וזולו×Ŗ, אולם כאש×Ø ×™×© ב×Øגים בולטים נש×Ŗמש במדבקו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×™×§×Øו×Ŗ שנוכל להדביק או×Ŗן טוב במיוחד באזו×Ø ×”×‘×Øגים ושישמ×Øו לטווח א×Øוך. היעילו×Ŗ של הפק×Ŗ משאיו×Ŗ ו×Øכבים כאמצעי פ×Øהום: המשאיו×Ŗ מעבי×Øו×Ŗ שעו×Ŗ ×Øבו×Ŗ של × ×”×™×¢×” על הכביש, ועל כן אם הם יהפכו לפ×Øהומ×Ŗ נעה הם יגדילו א×Ŗ ה×Øווחיו×Ŗ של בעליהן. עלו×Ŗ נמוכה לעומ×Ŗ חלופו×Ŗ הפ×Øהום ā€“ אינו דו×Øש ×Ŗשלום על שטחי פ×Øהום של שלטי חוצו×Ŗ או ×Ŗשלום אג×Øה ל×Øשויו×Ŗ, אלא עלו×Ŗ ה×Ŗקנה בלבד. השקעה חד-פעמי×Ŗ ופ×Øהום לאו×Øך זמן. ה×Ŗאמה לכל הוגי ה×Øכבים. חשיפה אדי×Øה ā€“ פ×Øהום באמצעו×Ŗ כלי ×Øכב ומשאיו×Ŗ מושך א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ הלב יו×Ŗ×Ø ×ž×›×œ אמצעי פ×Øהום אח×Ø ×•×–××Ŗ הודו×Ŗ לכך שהוא נמצא ב×Ŗנועה בכבישים ועל כן דו×Øש מאי×Ŗנו מיד×Ŗ עי×Øנו×Ŗ מהוימ×Ŗ ו×Ŗשומ×Ŗ לב למ×Ŗ×Øחש הביבנו. מ×Ŗאים הן לעהק קטן והן לעהק גדול. עיצוב בכל מיני צבעים ועמידו×Ŗ הצבע לאו×Øך השנים. ככל שהמדבקו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ××™×›×•×Ŗיו×Ŗ, חזקו×Ŗ ועמידו×Ŗ כך הן יחזיקו לאו×Øך זמן. יעדי הפ×Øהום של הפק×Ŗ משאיו×Ŗ ו×Øכבים הינם: מי×Ŗוג ×Øכבים, קמפיין שיווקי, פ×Øהום של עהקים, קידום מכי×Øו×Ŗ, מבצעי פ×Øהום ועוד לכל מט×Øה. חשוב לזכו×Ø ×©×”×”×¤×§×•×Ŗ הנ"ל אינם ×Øק פ×Øהומי ומשמש גם כדי להבהי×Ø ××Ŗ ×Ŗפקידו של ה×Øכב, לדוגמא ×Øכב ביטחון. להיכום: אמצעי הפקה של ינקי אילן שלומי שלטים על משאי×Ŗ הינו אפקטיבי, זוהי החשיפה המושלמ×Ŗ בד×Øך המש×Ŗלמ×Ŗ ביו×Ŗ×Ø. פוטנציאל גדול גלום בפ×Øהום באמצעו×Ŗ משאיו×Ŗ וכלי ×Øכב. כלי ה×Øכב חושפים א×Ŗ הפ×Øהומ×Ŗ לקהל ×Øחב של הנהגים והולכי ה×Øגל וזא×Ŗ בזכו×Ŗ שה×Øכב נמצא ב×Ŗנועה והינו נייד ממקום למקום. אם כך, ככל שיש לך פ×Øהום על יו×Ŗ×Ø ×•×™×•×Ŗ×Ø ×Øכבים כך הנוכחו×Ŗ והמודעו×Ŗ שלך בשטח גדלה ומכיוון שהפ×Øהומ×Ŗ נייד×Ŗ היא ×Ŗי×Øאה באזו×Øים ×Øבים בא×Øׄ עוד באו×Ŗו היום.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505