04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שילוט ×Øכבים

בבואנו לבצע מי×Ŗוג של ×Øכב חב×Øה צ×Øיך לחשוב על כל האלמנטים שיבליטו או×Ŗו ויבדילו או×Ŗו מהמ×Ŗח×Øים האח×Øים. עיטוף ×Øכבים בצו×Øה מקצועי×Ŗ עם חומ×Øי גלם מהמובילים בעולם והדפהה עם ×Øזולוציה גבוהה.

שילוט ×Øכבים ומי×Ŗוגם מעמיד א×Ŗ הלקוח כחב×Øה ×Øציני×Ŗ עם קהל לקוחו×Ŗ גדול ונ×Øאו×Ŗ יום יומי×Ŗ על הכבישים. עבודה עם חומ×Øים מיוחדים ואיכו×Ŗיים ל×Ŗנאים חיצוניים ולשטיפה חוז×Ø×Ŗ של כלי ה×Øכב ללא פגיעה בפיגמנטים. שילוט ומי×Ŗוג ×Øכבים עושים ×Øק אצל מקצוענים!!

חשוב לזכו×Ø! לפני ביצוע עיטוף כללי כדאי לנקו×Ŗ היטב א×Ŗ ה×Øכב מאבק ושא×Øיו×Ŗ שומן הדוחו×Ŗ א×Ŗ המדבקו×Ŗ.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505