04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי פל×Øיג עהקים

שלטי פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיגים ממו×Ŗגים וכ×Øזו×Ŗ שלטי פל×Øיג פל×Øיגים הינם כיום אמצעי הפ×Øהום היעיל להעבי×Ø ×ž×”×Øים בצו×Øה מהי×Øה וב×Øו×Øה בשטחים עי×Øוניים ובינעי×Øוניים. פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ במחי×Øים הנעים מ-6 ā‚Ŗ למ"×Ø ×•×¢×“×™×™×Ÿ מככבים ב×Øשימ×Ŗ השלטים הזולים מאז ומ×Ŗמיד. שלטי פל×Øיג ק×Øיי×Ŗ שמונה ינקי אילן שלומי מ×Ŗמחים באהפקה של למעלה מ-5,000 שלטים ביום במע×Øכו×Ŗ בחי×Øו×Ŗ ומאבקים חב×Ø×Ŗיים. "×Øון א×Øד לחופש נולד" הי×Ŗה ההיהמא בשלט הפל×Øיג הגדול בעולם. בשנ×Ŗ 1997 הונף למ×Øגלו×Ŗ ה×Øי נפ×Ŗלי שלט הפל×Øיג הגדול בעולם באו×Øך 200 מט×Ø ×•×‘×’×•×‘×” 14 מט×Ø. הוא הוזמן ×¢"י חב×Ø×Ŗ טופ-ליין ×Ŗקשו×Ø×Ŗ ובוצע ×¢"י חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים במשך כחצי שנה. הוא ני×Ŗלה בה×Øי נפ×Ŗלי לאח×Ø ×ž××ž×¦×™× ×Øבים לעו×Ø×Ø ××Ŗ המודעו×Ŗ הציבו×Øי×Ŗ להיעד×Øו×Ŗו של הנווט ×Øון א×Øד בשבי בלבנון משנ×Ŗ 1986. ני×Ŗן לצפו×Ŗ בה×Øטון ביוטיוב: https://www.youtube.com/watch?v=G9fMAK3v5qg מבח×Ø ×˜×™×¤×™× מעניינים וחשובים למעצבים: שלטי פל×Øיג חשוב שיהיה בולט וק×Øיא, מה×Ø ×§×¦×Ø ×•×§×œ×™×˜ ושימוש בפונטים ק×Øיאים, ב×Øו×Øים ולא מהולהלים!! יש להימנע ככל האפש×Ø ×ž×©×™×ž×•×© בפונטים מהולהלים או עם קישוטים על שלטי פל×Øיג וכ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים כי על מהך המחשב הם יכולים להי×Øאו×Ŗ נהד×Ø ××‘×œ בשטח לא יבינו כלום והנ×Øאו×Ŗ של שלטי הפל×Øיג ×Ŗהיה משעממ×Ŗ ולא ×Ŗבוא לידי ביטוי בשטח וכן גם לא ישיג א×Ŗ המט×Øה לשמה נעשים שלטי פל×Øיג. חשוב לבחו×Ø ×¦×‘×¢×™× בולטים ומאח×Ø ×•×§×™×™×ž×™× מיליוני צבעים בעולם לא חייב לעשו×Ŗ שימוש בכולם אלא ×Øק ב-3 צבעים פחו×Ŗ או יו×Ŗ×Ø ×‘×•×œ×˜×™× וקונט×Øהטים ל×Øקע הפל×Øיג (בד×Ø"כ לבן). בגלל שההדפהה על הפל×Øיג נעשי×Ŗ בצו×Øה ידני×Ŗ כדאי להימנע ממפגש בין הצבעים כי אז ×Øואים כל הטייה בהדפהה. בקיצו×Ø! פל×Øיגים כדאי להעבי×Ø ×ž×”×Ø ×§×¦×Ø ×•×‘×•×œ×˜ כדי שהנ×Øאו×Ŗ של שלטי פל×Øיגים י×Øאו בבי×Øו×Ø ×•×œ×ž×Øחקים. ה×Ŗקנ×Ŗ שלטי פל×Øיגים ב×Øחובו×Ŗ, כבישים וגש×Øים: כלל ×Øאשון מאוד חשוב הוא לשמו×Ø ×¢×œ כללי וחוקי ה×Ŗנועה ובשום פנים ואופן לא ל×Ŗלו×Ŗ שלטי פל×Øיגים על שלטי מעצ ו×Ŗמ×Øו×Øים כדי לא להכן נוהעים אח×Øים בכבישים. אהו×Ø ×‘×Ŗכלי×Ŗ האיהו×Ø ×œ×Ŗלו×Ŗ שלטים שעלולים לבלבל או לההי×Ŗ א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ ליבם של הנהגים. חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים אלופי העולם בהדפה×Ŗ שלטי פל×Øיגים והמקו×Øיים שפי×Ŗחו א×Ŗ שיט×Ŗ ההדפהה ×Øול-גו ליצי×Ø×Ŗ שלטי פל×Øיגים ודומיהם. שלט פל×Øיג כשמו כן הוא חיבו×Ø ×©×œ המילה פלהטיק וא×Øיג. שלטי פל×Øיגים פלהטיק א×Øוג משמשים היום ל×Ŗעמול×Ŗ בחי×Øו×Ŗ, הפגנו×Ŗ ועצ×Øו×Ŗ מ×Øכזיו×Ŗ, פ×Øהום עהקים גדולים וקטנים כאחד וכן חב×Øו×Ŗ פ×Øהום ×Øבו×Ŗ שמעלו×Ŗ קמפיינים עם ×Ŗפוצה א×Øצי×Ŗ של שלטי פל×Øיגים. בגלל הי×Ŗ×Øון של שלטי הפל×Øיגים שהינם מעבי×Øי ×Øוח ולא אטומים לחלוטין הם קלים לה×Ŗקנה ולא יוצ×Øים מפ×Øש וה×Ŗנגדו×Ŗ ל×Øוח ויכולים להחזיק מעמד ה×Øבה ימים בשמש ובגשם, ב×Øוחו×Ŗ ובהע×Øו×Ŗ. שלטי פל×Øיגים נכנהו לשימוש עוד בבחי×Øו×Ŗ של 1992 אז כל המדינה הוצפה בשלטי פל×Øיגים של המועמד המוביל אז יצחק ×Øבין ז"ל עם ההיהמה "×Ŗקווה חדשה ליש×Øאל". מאז עב×Øו מהפ×Ø ×ž×¢×Øכו×Ŗ בחי×Øו×Ŗ, הן בחי×Øו×Ŗ מוניציפאליו×Ŗ והן בחי×Øו×Ŗ לממשלה ולכנה×Ŗ, ונעשו שימושים ×Øבים בשלטי פל×Øיג בבחי×Øו×Ŗ. שלטי פל×Øיגים מגיעים בגדלים הטנד×Øטיים והם 2/1 מט×Ø, 3/1 מט×Ø, 4/1 מט×Ø, 3/2 מט×Ø, 4/2 מט×Ø, 6/2 מט×Ø ×•×›×Ÿ ני×Ŗן להזמין מ×Øאש לפי ד×Øישו×Ŗ הלקוח. שלטי פל×Øיגים הם אמצעי נוח, קל וזול להעב×Ø×Ŗ מה×Øים קצ×Øים במיוחד בד×Øכים וב×Øחובו×Ŗ מו×Ŗ×Øים, אין צו×Øך בה×Ŗא×Øגנו×Ŗ מוקדמ×Ŗ של כמה ימים והמה×Øים יכולים גמישים בה×Ŗאם להלכי ה×Øוח של או×Ŗו היום ולמח×Ø×Ŗ כב×Ø ×œ×”×™×•×Ŗ ×Ŗלויים ב×Øחבי הא×Øׄ. פל×Øיג שילוט לעהקים וכ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים לחב×Øו×Ŗ לחשיפה גדולה ומהי×Øה על כבישי א×Øׄ יש×Øאל. ה×Ŗקנ×Ŗ שלטים פל×Øיגים ב×Øחובו×Ŗ, כבישים וגש×Øים: כלל ×Øאשון מאוד חשוב הוא לשמו×Ø ×¢×œ כללי וחוקי ה×Ŗנועה ובשום פנים ואופן לא ל×Ŗלו×Ŗ שלטי פל×Øיגים על שלטי מעצ ו×Ŗמ×Øו×Øים כדי לא להכן נוהעים אח×Øים בכבישים. אהו×Ø ×‘×Ŗכלי×Ŗ האיהו×Ø ×œ×Ŗלו×Ŗ שלטים שעלולים לבלבל או לההי×Ŗ א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ ליבם של הנהגים. פל×Øיג כשמו כן הוא חיבו×Ø ×©×œ המילה פלהטיק וא×Øיג. שלטי פל×Øיגים פלהטיק א×Øוג משמשים היום ל×Ŗעמול×Ŗ בחי×Øו×Ŗ, הפגנו×Ŗ ועצ×Øו×Ŗ מ×Øכזיו×Ŗ, פ×Øהום עהקים גדולים וקטנים כאחד וכן חב×Øו×Ŗ פ×Øהום ×Øבו×Ŗ שמעלו×Ŗ קמפיינים עם ×Ŗפוצה א×Øצי×Ŗ של שלטי פל×Øיגים. בגלל הי×Ŗ×Øון של שלטי הפל×Øיגים שהינם מעבי×Øי ×Øוח ולא אטומים לחלוטין הם קלים לה×Ŗקנה ולא יוצ×Øים מפ×Øש וה×Ŗנגדו×Ŗ ל×Øוח ויכולים להחזיק מעמד ה×Øבה ימים בשמש ובגשם, ב×Øוחו×Ŗ ובהע×Øו×Ŗ. שלטי פל×Øיגים נכנהו לשימוש עוד בבחי×Øו×Ŗ של 1992 אז כל המדינה הוצפה בשלטי פל×Øיגים של המועמד המוביל אז יצחק ×Øבין ז"ל עם ההיהמה "×Ŗקווה חדשה ליש×Øאל". מאז עב×Øו מהפ×Ø ×ž×¢×Øכו×Ŗ בחי×Øו×Ŗ, הן בחי×Øו×Ŗ מוניציפאליו×Ŗ והן בחי×Øו×Ŗ לממשלה ולכנה×Ŗ, ונעשו שימושים ×Øבים בשלטי פל×Øיגים בבחי×Øו×Ŗ. שלטי פל×Øיגים מגיעים בגדלים הטנד×Øטיים והם 2/1 מט×Ø, 3/1 מט×Ø, 4/1 מט×Ø, 3/2 מט×Ø, 4/2 מט×Ø, 6/2 מט×Ø ×•×›×Ÿ ני×Ŗן להזמין מ×Øאש לפי ד×Øישו×Ŗ הלקוח. יש להש×Ŗמש בטבעו×Ŗ לקשי×Øה שמופיעים בפינו×Ŗ השלט ולמ×Ŗוח ×Øאשי×Ŗ מצד ימין ואח×Øי זה מצד שמאל למעלה. אח"כ חוז×Øים על הפעולה עם הטבעו×Ŗ לקשי×Øה למטה. טעו×Ŗ נפוצה בק×Øב ×Ŗולי הפל×Øיגים הוא קשי×Øה גם באמצע השלט דב×Ø ×©×’×•×Øם לו להיק×Ø×¢ במה×Øה לעומ×Ŗ או×Øך חיים א×Øוך יו×Ŗ×Ø ×©×œ שלטי פל×Øיגים שנ×Ŗלים בא×Øבע פינו×Ŗ כמו שהוהב×Ø ×œ×¢×™×œ. כְּ×ØÖøזÖøה פל×Øיג או שמשוני×Ŗ היא כל דימוי חזו×Ŗי המיועד להצג×Ŗו ל×Øאווה, ול×Øוב ×Ŗלוי על קי×Ø, גד×Ø ×”×™×§×¤×™×Ŗ, צומ×Ŗ ד×Øכים או משטח דומה לזה. זהו כלי שכיח עבו×Ø ×¤×Øהומאים, ×Ŗעמולנים, מפגינים וקבוצו×Ŗ אח×Øו×Ŗ המנהו×Ŗ להעבי×Ø ×ž×”×Ø ×›×œ×©×”×•. ני×Ŗן למצוא כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג ושמשוני×Ŗ ככלי לפ×Øהום, להעב×Ø×Ŗ מה×Øים (בהפגנו×Ŗ למשל) וכאמצעי לביטוי אמנו×Ŗי. בנוהף, משמשו×Ŗ כ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ שונו×Ŗ כאמצעי זול לקישוט קי×Øו×Ŗ כפי שני×Ŗן למצוא בעיק×Ø ××¦×œ אנשים צעי×Øים. עיצוב כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג ושמשוני×Ŗ הוא לא פעם הפ×Øיט המזהה מעצב ג×Øפי יו×Ŗ×Ø ×ž××©×Ø ×Ŗוצ×Øים אח×Øים בעולם העיצוב. לכ×Øזו×Ŗ שבהן מילים בלבד היהטו×Øיה א×Øוכה: החל מימיו של שייקהפי×Ø ×¢×“×›× ×• א×Ŗ האז×Øחים על הצה×Øו×Ŗ ממשל×Ŗיו×Ŗ במשך מאו×Ŗ שנים. המהפכה הגדולה ב×Ŗחום הכ×Øזו×Ŗ היה פי×Ŗוח צבע של הדפה×Ŗ-אבן (לי×Ŗוג×Øפיה) אש×Ø ××¤×©×Ø ×”×“×¤×”×” זולה של כ×Øזו×Ŗ מאוי×Øו×Ŗ בצבעים מלאי חיים. ישנם מהפ×Ø ××ž× ×™× מפו×Øהמים אש×Ø ×™×¦×Øו כ×Øזו×Ŗ ב×Ŗקופה זו והידועים מביניהם היו אנ×Øי דה טולוז-לוט×Øק (ציי×Ø ×•×—×Øט צ×Øפ×Ŗי) וז'ול ש×Øט (ציי×Ø ×•×œ×™×Ŗוג×Ø×£ צ×Øפ×Ŗי). כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג ושמשוני×Ŗ ×Øבו×Ŗ, בהן כ×Øזו×Ŗ המפ×Øהמו×Ŗ י×Øידים בינלאומיים ו×Ŗ×¢×Øוכו×Ŗ עם נושאים שונים, היו בעלו×Ŗ ×¢×Øך אמנו×Ŗי גבוה והפכו פ×Øיטי אהפנים. בזמן מלחמ×Ŗ העולם ה×Øאשונה והשנייה נעשו כ×Øזו×Ŗ גיוה לדב×Ø × ×¤×•×„ וחלקן אף חד×Øו ל×Ŗודעה הלאומי×Ŗ. דוגמה טיפוהי×Ŗ לכך היא הכ×Øזה האמ×Øיקני×Ŗ ā€“ "הדוד הם ×Øוצה או×Ŗך" ā€“ לגיוה צעי×Øים לצבא א×Øצו×Ŗ הב×Øי×Ŗ או "שפ×Ŗיים חופשיו×Ŗ מטביעו×Ŗ הפינו×Ŗ" לאזה×Øה ממ×Øגלים ז×Øים. ביהדו×Ŗ הח×Øדי×Ŗ נפוׄ הפשקוויל, הוג כ×Øזה, הכ×Ŗובה בד×Øך כלל בשחו×Ø-לבן, המשמש×Ŗ כאמצעי ×Ŗקשו×Ø×Ŗ, בד×Øך כלל לשם הודעה על בעיו×Ŗ או מחאה כנגד גו×Øמים שונים. שלטי חוצו×Ŗ הינם שלטים ענקיים שנועדו להעבי×Ø ×ž×”×Ø ×¤×Øהומי לקהל יעד. הצב×Ŗ השלטים נעשי×Ŗ בד×Øך כלל במקומו×Ŗ ציבו×Øיים כגון: צמ×Ŗים, ×Øחובו×Ŗ, כבישים וכו' שבהם יש ×Ŗנועה ×Øבה של העוב×Øים ושבים (הולכי ×Øגל, כלי ×Øכב וכו'). שלטי חוצו×Ŗ הטטיים מציגים בד×Øך כלל מודעה אח×Ŗ ועשויים מבד פל×Øיג. שלטי הפל×Øיג הינו אמצעי הפ×Øהום הנפוׄ ביו×Ŗ×Ø ×•×–××Ŗ ניכ×Ø ×ž×”×™×Ŗ×Øונו×Ŗ הבאים: עלו×Ŗ זולה מאוד מבין שא×Ø ××ž×¦×¢×™ הפ×Øהום הגדולים השונים. בעל חשיפה מ×Øבי×Ŗ ו×Ŗשומ×Ŗ לב ניכ×Ø×Ŗ לעוב×Øים על יד כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג. פי×Ŗוח שלט הפל×Øיג אפש×Øי בכל הגדלים, בה×Ŗאם לבקש×Ŗו של הלקוח. נוח מאוד לשימוש ā€“ שלט הפל×Øיג עשוי מבד פלהטיק דק וחזק הני×Ŗן לקיפול, העב×Øה ממקומו×Ŗ שונים וקשי×Øה נוחה באמצעו×Ŗ י×Øיעו×Ŗ פל×Øיג. קיים בד פל×Øיג עבה שני×Ŗן להדפיה עליו במכונ×Ŗ הדפהה דיגיטלי×Ŗ. שלטי פל×Øיג עמידים ב×Ŗנאי מזג אווי×Ø ×©×•× ×™× (שמש, ×Øוח חזקה, גשם). שלטי פל×Øיגים ני×Ŗנים ל×Ŗלייה במקומו×Ŗ שונים ומגוונים (גש×Øים, ב×Ŗים, בניינים, גד×Øו×Ŗ, עמודים ועוד). קל משקל. מאפש×Ø ×‘×§×œ×•×Ŗ ×Øבה ל×Ŗפו×Ø ×‘×ž×’×•×•×Ÿ גדלים, צו×Øו×Ŗ וצבעים מהויימים בה×Ŗאם לד×Øיש×Ŗ הלקוח ā€“ הדפהה גמישה, מהי×Øה וקלה. יעדי הפ×Øהום של שלטי הפל×Øיג הינם: פל×Øיג לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיג לעהקים, מפלגה, חב×Øה, מוצ×Ø, חנו×Ŗ, מוהדו×Ŗ, קייטנו×Ŗ, הצעו×Ŗ (כמו: הצע×Ŗ ח×Ŗונה, עבודה), מי×Øוׄ פוליטי, מחאה, חב×Øו×Ŗ נדל"ן ועוד לכל מט×Øה. להיכום: פ×Øהום באמצעו×Ŗ שלטי פל×Øיג הינו פ×Øהום מהי×Ø, איכו×Ŗי ויעיל. י×Ŗ×Øונו במחי×Ø ×•×‘×”×¤×§×” המהי×Øה והזולה שלו ā€“ אהפקה מהיום למח×Ø, המאפש×Ø ×œ×”×¢×‘×™×Ø ×œ×§×”×œ היעד מה×Ø ×¤×Øהומי מיידי.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505