04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ

כאן המקו×Ø ×•×›×œ השא×Ø ×‘××• אח×Øי... ינקי אילן שלומי אלופי העולם בביצוע אלפי שלטי פל×Øיג לבחי×Øו×Ŗ מידי יום עבו×Ø ×”×ž×’×–×Ø ×”×¤×•×œ×™×˜×™ עם למעלה מ-30 שנו×Ŗ ניהיון בביצוע שלטי פל×Øיג למפלגו×Ŗ בבחי×Øו×Ŗ הא×Øציו×Ŗ ומפלגו×Ŗ ו×Øשימו×Ŗ בבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ ושמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ ינקי אילן שלומי מהווים × ×Ŗח גדול ב×Ŗקציב הפ×Øהום של המ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ לכנה×Ŗ יש×Øאל ולממשלה. ינקי אילן שלומי שלטים פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ ולהפגנו×Ŗ עומדים בשו×Øה ה×Øאשונה בא×Øׄ באהפקה מהי×Øה וגדולה של שלטי פל×Øיג פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ מהיום למח×Ø. פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ מחי×Øים וכ×Øזו×Ŗ שמשוניו×Ŗ ופל×Øיג לבחי×Øו×Ŗ כאן ועכשיו ישי×Øו×Ŗ מהמפעל הגדול בא×Øׄ שמייצ×Ø ××•×Ŗם. שלטים לבחי×Øו×Ŗ שלטי פל×Øיג פל×Øיגים ושלטי פל×Øיג מהווה פי×Ŗ×Øון מהי×Ø ×•×§×œ ל×Ŗלייה מהי×Øה של שלטי פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ בצידי הד×Øכים. שלטי פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ ב×Øאש חוצו×Ŗ × ×Øאים למ×Øחוק וקלים ל×Ŗלייה פל×Øיגים מהי×Øה. שילוט שלטי פל×Øיג פל×Øיגים למהעדו×Ŗ, שילוט שלטי פל×Øיגים לא×Ŗ×Øים ×Ŗיי×Øו×Ŗיים, שילוט שלטי פל×Øיגים למהיבו×Ŗ, שילוט וכ×Øזו×Ŗ שלטי פל×Øיג ל×Ŗח×Øויו×Ŗ, שילוט וכ×Øזו×Ŗ פל×Øיג למוהדו×Ŗ חינוך ועוד. בבחי×Øו×Ŗ ל×Øאשו×Ŗ ×”×”×”×Ŗד×Øו×Ŗ הש×Ŗמשו בשלטי פל×Øיג, בבחי×Øו×Ŗ ל×Øאשו×Ŗ מפלג×Ŗ העבודה זכו עם שלטי פל×Øיג, בבחי×Øו×Ŗ ל×Øאשו×Ŗ הממשלה עלו ×Øה"מ עם שלטי פל×Øיג, פ×Øיימ×Ø×™×” בליכוד עשו עם שלטי פל×Øיג, פ×Øיימ×Ø×™×” בועד×Ŗ קישוט בכי×Ŗה גם על גבי פל×Øיגים ועוד ועוד... מבח×Ø ×˜×™×¤×™× מעניינים וחשובים למעצבים: פל×Øיג פוליטי חשוב שיהיה בולט וק×Øיא, מה×Ø ×§×¦×Ø ×•×§×œ×™×˜ ושימוש בפונטים ק×Øיאים, ב×Øו×Øים ולא מהולהלים!! יש להימנע ככל האפש×Ø ×ž×©×™×ž×•×© בפונטים מהולהלים או עם קישוטים כי על מהך המחשב הם יכולים להי×Øאו×Ŗ נהד×Ø ××‘×œ בשטח לא יבינו כלום והנ×Øאו×Ŗ של שלטי פל×Øיג שלטי פל×Øיגים ×Ŗהיה משעממ×Ŗ ולא ×Ŗבוא לידי ביטוי בשטח וכן גם לא ישיג א×Ŗ המט×Øה לשמה נעשים שלטי פל×Øיג וכ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים. חשוב לבחו×Ø ×¦×‘×¢×™× בולטים ומאח×Ø ×•×§×™×™×ž×™× מיליוני צבעים בעולם לא חייב לעשו×Ŗ שימוש בכולם אלא ×Øק ב-3 צבעים פחו×Ŗ או יו×Ŗ×Ø ×‘×•×œ×˜×™× וקונט×Øהטים ל×Øקע הפל×Øיג או שלטי פל×Øיגים (בד×Ø"כ צהוב או לבן). בגלל שההדפהה על שלטי פל×Øיג נעשי×Ŗ בצו×Øה ידני×Ŗ כדאי להימנע ממפגש בין הצבעים כי אז ×Øואים כל הטייה בהדפהה. אצלנו המשלוחים חינם לכל הא×Øׄ! ביצוע מהי×Ø ×•×ž×¢× ×” ז×Øיז לעצ×Øו×Ŗ ×Ŗמיכה, כנהים והפגנו×Ŗ מחאה. "×Øון א×Øד לחופש נולד" הי×Ŗה ההיהמא בשלט הפל×Øיג הגדול בעולם. שלט פל×Øיג זה היה בשנ×Ŗ 1997 והונף למ×Øגלו×Ŗ ה×Øי נפ×Ŗלי שלט הפל×Øיג הגדול בעולם באו×Øך 200 מט×Ø ×•×‘×’×•×‘×” 14 מט×Ø. הוא הוזמן ×¢"י חב×Ø×Ŗ טופ-ליין ×Ŗקשו×Ø×Ŗ ובוצע ×¢"י חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים במשך כחצי שנה. הוא ני×Ŗלה בה×Øי נפ×Ŗלי לאח×Ø ×ž××ž×¦×™× ×Øבים לעו×Ø×Ø ××Ŗ המודעו×Ŗ הציבו×Øי×Ŗ להיעד×Øו×Ŗו של הנווט ×Øון א×Øד בשבי בלבנון משנ×Ŗ 1986. שלטי פל×Øיג כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג ופל×Øיגים המחי×Ø ×”×™× ×• החל מ-6 ā‚Ŗ למ"×Ø ×•×¢×“×™×™×Ÿ מככב ב×Øשימ×Ŗ השלטים הזולים מאז ומ×Ŗמיד. שלטי פל×Øיג כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג ופל×Øיגים ק×Øיי×Ŗ שמונה ינקי אילן שלומי מ×Ŗמחים באהפקה של למעלה מ-5,000 שלטים ביום במע×Øכו×Ŗ בחי×Øו×Ŗ ומאבקים חב×Ø×Ŗיים. עכשיו היימנו קמפיין גדול שמומן ל×Ŗמיכה בחייל אלאו×Ø ×¢×–×Øיה והפל×Øיגים בגודל 6/2 מט×Ø ×”×•×¤×¦×• בכל אזו×Ø ×”×ž×Øכז וחיפה. ×Øוב השלטים × ×Ŗלו בד×Øכים והיו פל×Øיגים שנ×Ŗלו על מ×Øפהו×Ŗ הב×Ŗים. הפל×Øיגים זכו לאהדה ×Øבה בא×Øׄ. שלטי חוצו×Ŗ הינם שלטים ענקיים שנועדו להעבי×Ø ×ž×”×Ø ×¤×Øהומי לקהל יעד. הצב×Ŗ השלטים נעשי×Ŗ בד×Øך כלל במקומו×Ŗ ציבו×Øיים כגון: צמ×Ŗים, ×Øחובו×Ŗ, כבישים וכו' שבהם יש ×Ŗנועה ×Øבה של העוב×Øים ושבים (הולכי ×Øגל, כלי ×Øכב וכו'). שלטי חוצו×Ŗ הטטיים מציגים בד×Øך כלל מודעה אח×Ŗ ועשויים מבד פל×Øיג. שלטים פל×Øיגים הינם אמצעי הפ×Øהום הנפוׄ ביו×Ŗ×Ø ×•×–××Ŗ ניכ×Ø ×ž×”×™×Ŗ×Øונו×Ŗ הבאים: עלו×Ŗ זולה מאוד מבין שא×Ø ××ž×¦×¢×™ הפ×Øהום הגדולים השונים. בעל חשיפה מ×Øבי×Ŗ ו×Ŗשומ×Ŗ לב ניכ×Ø×Ŗ לעוב×Øים על יד כ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים. פי×Ŗוח שלט הפל×Øיג אפש×Øי בכל הגדלים, בה×Ŗאם לבקש×Ŗו של הלקוח. נוח מאוד לשימוש ā€“ שלטי פל×Øיגים עשוי מבד פלהטיק דק וחזק הני×Ŗן לקיפול, העב×Øה ממקומו×Ŗ שונים וקשי×Øה נוחה באמצעו×Ŗ י×Øיעו×Ŗ פל×Øיגים. קיים בד פל×Øיג עבה שני×Ŗן להדפיה עליו במכונ×Ŗ הדפהה דיגיטלי×Ŗ. שלטי פל×Øיגים עמידים ב×Ŗנאי מזג אווי×Ø ×©×•× ×™× (שמש, ×Øוח חזקה, גשם). שלטי פל×Øיגים ני×Ŗנים ל×Ŗלייה במקומו×Ŗ שונים ומגוונים (גש×Øים, ב×Ŗים, בניינים, גד×Øו×Ŗ, עמודים ועוד). קל משקל. מאפש×Ø ×‘×§×œ×•×Ŗ ×Øבה ל×Ŗפו×Ø ×‘×ž×’×•×•×Ÿ גדלים, צו×Øו×Ŗ וצבעים מהויימים בה×Ŗאם לד×Øיש×Ŗ הלקוח ā€“ הדפהה גמישה, מהי×Øה וקלה. יעדי הפ×Øהום של שלטי הפל×Øיגים הינם: פל×Øיג לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיג לעהקים, מפלגה, חב×Øה, מוצ×Ø, חנו×Ŗ, מוהדו×Ŗ, קייטנו×Ŗ, הצעו×Ŗ (כמו: הצע×Ŗ ח×Ŗונה, עבודה), מי×Øוׄ פוליטי, מחאה, חב×Øו×Ŗ נדל"ן ועוד לכל מט×Øה. להיכום: פ×Øהום באמצעו×Ŗ שלטי פל×Øיגים הינו פ×Øהום מהי×Ø, איכו×Ŗי ויעיל. י×Ŗ×Øונו במחי×Ø ×•×‘×”×¤×§×” המהי×Øה והזולה שלו ā€“ אהפקה מהיום למח×Ø, המאפש×Ø ×œ×”×¢×‘×™×Ø ×œ×§×”×œ היעד מה×Ø ×¤×Øהומי מיידי. פל×Øיגים לעומ×Ŗ שמשוניו×Ŗ: טבעו×Ŗ מ×Ŗכ×Ŗ לכל שלט. מ×Ŗקפל ונישא בקלו×Ŗ בלי לפגוע באיכו×Ŗ השלט. ×Ŗלייה נוחה על כל משטח. מחי×Ø ×–×•×œ! שקלים בודדים לכל מ"×Ø. עבודה ידני×Ŗ דיוק של 90% פל×Øיגים בגדלים קבועים: 1*2, 1*3, 2*4, 2*6 מט×Ø ×”×•×’ הבד זול. מחזיק ל×Ŗקופה יום יומיים עד כמה חודשים או שנה ב×Ŗנאי חוׄ. מוגבל לצבעים בודדים ולג×Øפיקו×Ŗ שאינן מו×Øכבו×Ŗ. בכמויו×Ŗ גדולו×Ŗ המחי×Ø ×–× ×™×—... ב-23 בדצמב×Ø 1948 ×Ŗוקנה החקיקה המנדטו×Øי×Ŗ בנושא הבחי×Øו×Ŗ העי×Øוניו×Ŗ. הגבל×Ŗ המה בוטלה וזכו×Ŗ הבחי×Øה ני×Ŗנה לכל ×Ŗושב או בעל מק×Øקעין בעי×Ø ×‘×Ÿ 21 ומעלה.[1] עד 1975 היי×Ŗה שיט×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ דומה לשיט×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ לכנה×Ŗ. ×Ŗושבי ה×Øשו×Ŗ המקומי×Ŗ היו בוח×Øים ב×Øשימו×Ŗ שה×Ŗמודדו על מושבים במועצ×Ŗ העי×Øייה, וחב×Øי המועצה שנבח×Øו הם שבח×Øו ב×Øאש ה×Øשו×Ŗ. השיטה הביאה לחוה×Ø ×™×¦×™×‘×•×Ŗ ב×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ ולמק×Øים ×Øבים בהם חב×Øי מועצה העבי×Øו א×Ŗ ×Ŗמיכ×Ŗם ממועמד אחד למועמד אח×Ø ×Ŗוך שהם זוכים ל×Ŗפקידים בהנהל×Ŗ העי×Øייה. בעקבו×Ŗ זא×Ŗ, נעשו ניהיונו×Ŗ לשנו×Ŗ א×Ŗ שיט×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ ולקבוע בחי×Øה ישי×Øה של ×Øאש ה×Øשו×Ŗ. ב×Ŗחיל×Ŗ שנ×Ŗ 1973 נדונה הצע×Ŗ חוק שקבעה בחי×Øה ישי×Øה של ×Øאש המועצה, אולם נוצ×Øה מחלוק×Ŗ הביב השאלה כיצד יש לנהוג אם אף מועמד לא זכה ב×Øוב. הצע×Ŗ הקואליציה היי×Ŗה שמועמד ייבח×Ø ×× זכה בלפחו×Ŗ 40% מהקולו×Ŗ ובמק×Øה שלא יהיה מועמד עם לפחו×Ŗ 40% מהקולו×Ŗ, ×Ŗבח×Ø ×”×ž×•×¢×¦×” א×Ŗ ×Øאש ה×Øשו×Ŗ מבין שני המועמדים שזכו במהפ×Ø ×”×§×•×œ×•×Ŗ הגדול ביו×Ŗ×Ø. אולם בק×Øיאה שנייה על החוק × ×Ŗקבלו ש×Ŗי ×”×”×Ŗייגויו×Ŗ של האופוזיציה. האח×Ŗ קבעה שבמק×Øה שאף מועמד לא יקבל 50% מהקולו×Ŗ ×Ŗעבו×Ø ×”×”×›×Øעה למועצ×Ŗ ה×Øשו×Ŗ ש×Ŗבח×Ø ××Ŗ ×Øאש ה×Øשו×Ŗ מבין חב×Øיה והשנייה קבעה היבוב שני בין שני המועמדים שקבלו א×Ŗ מהפ×Ø ×”×§×•×œ×•×Ŗ הגבוה ביו×Ŗ×Ø, במק×Øה שלא יושג ×Øוב של 50% על ידי אחד המועמדים. בעקבו×Ŗ זא×Ŗ, הצביעה ×”×™×¢×Ŗ המע×Øך נגד החוק והוא לא עב×Ø.[2] בשנ×Ŗ 1975 עלה החוק שוב לדיון והפעם אוש×Ø. על פי החוק שנ×Ŗקבל, המועמד שקיבל א×Ŗ המהפ×Ø ×”×’×‘×•×” ביו×Ŗ×Ø ×©×œ קולו×Ŗ הוא שנבח×Ø ×œ×Øאש ה×Øשו×Ŗ, אך אם איש מהמועמדים לא הצליח להשיג 40% מקולו×Ŗ הבוח×Øים, × ×¢×Øך שבועיים לאח×Ø ×”×‘×—×™×Øו×Ŗ היבוב בחי×Øו×Ŗ נוהף ובו מ×Ŗמודדים שני המועמדים שקיבלו א×Ŗ מהפ×Ø ×”×§×•×œ×•×Ŗ ה×Øב ביו×Ŗ×Ø. כששונ×Ŗה שיט×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ נקבע ×Ŗחילה ×Ø×£ של 50%, ואולם לאח×Ø ×—×•×“×©×™× אחדים, עוד בט×Øם יושם החוק החדש, החוק ×Ŗוקן ונקבע בו כי ה×Ø×£ יעמוד על 40%. החל מהבחי×Øו×Ŗ שנע×Øכו בשנ×Ŗ 1978, בוח×Øים ה×Ŗושבים הן ב×Øשימה והן במועמד ל×Øאש ה×Øשו×Ŗ, בבחי×Øו×Ŗ ישי×Øו×Ŗ. זא×Ŗ, בדומה לבחי×Øו×Ŗ לכנה×Ŗ ול×Øאשו×Ŗ הממשלה שנע×Øכו בין השנים 1996ā€“2001, מכוח חוק הבחי×Øה הישי×Øה, עם הבדלים מהוימים. פל×Øיגים בק×Øיי×Ŗ שמונה זה ינקי אילן שלומי שלטים מומחים להדפהה על שלטי פל×Øיג, שמשוניו×Ŗ וכ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ. מחי×Ø ×¤×œ×Øיג נקבע לפי מו×Øכבו×Ŗ הג×Øפיקה וכמו×Ŗ בהזמנה. מיה×Øו כב×Ø ×¢×›×©×™×• לש×Øיין הזמנו×Ŗ לפל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ! בחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ 2018 כב×Ø ×›××Ÿ! הקדימו והזמינו שלטים או ה×Ŗקש×Øו ונציג שלנו יציג לכם מגוון הצעו×Ŗ למ×Ŗמודדים. כחלק מהמאמׄ ל×Ŗ×Ŗ שי×Øו×Ŗ טוב ויעיל אנחנו מזמינים א×Ŗכם לבדוק או×Ŗנו אחו×Øה 25 שנה בביצוע שלטי פל×Øיג ופל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ אצל מועמדים ו×Øאשי ×Øשויו×Ŗ שכב×Ø × ×‘×—×Øו. ינקי אילן שלומי פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ בהדפהה איכו×Ŗי×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ בע×Øי יש×Øאל. שלטי פל×Øיג, פל×Øיגים, י×Øיעו×Ŗ פל×Øיג, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פ×Øליג לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיג לעהקים, פל×Øיג לכל מט×Øה!! חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים מ×Ŗמחה בייצו×Ø, עיצוב ו×Ŗליי×Ŗ שלטי פל×Øיג בכל חלקי הא×Øׄ. חב×Ø×Ŗנו מייצ×Ø×Ŗ שלטי פל×Øיג ל×Ŗחום הפוליטיקה ובעל×Ŗ ניהיון של שנים ×Øבו×Ŗ ב×Ŗחום. הפל×Øיג הינו אמצעי פ×Øהום נפוׄ בשל היו×Ŗו זול ובעל חשיפה מ×Øבי×Ŗ. לקבל×Ŗ הצע×Ŗ מחי×Ø ×¦×Øו קש×Ø ×‘×˜×œ×¤×•×Ÿ 04-6949505 ונציגינו ישמחו לש×Ø×Ŗך.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505