04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטי שמשוניו×Ŗ

ינקי אילן שלומי שלטים שמשוניו×Ŗ לפ×Øיימ×Øיז ולבחי×Øו×Ŗ מדפיהים שמשוניו×Ŗ לפ×Øיימ×Øיז במפלגו×Ŗ ולעהקים. מי×Ŗוג חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים בעל×Ŗ מכונו×Ŗ הדפהה בפו×Øמט ×Øחב להדפה×Ŗ שלטי שמשוניו×Ŗ לפ×Øיימ×Øיז ו×Ŗמונו×Ŗ קנבה באיכו×Ŗ הדפהה גבוהה וגימו×Ø ×Ŗפי×Øה, ש×Øוולים וטבעו×Ŗ מ×Ŗכ×Ŗ לקשי×Øה. משלוחים חינם לכל הא×Øׄ!! שלטים שמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ ושמשוניו×Ŗ לפ×Øיימ×Øיז, לאי×Øועים קצ×Øים, ל×Ŗ×¢×Øוכו×Ŗ, גב במה לכנהים, שלטים שמשוניו×Ŗ לכיהוי גד×Øו×Ŗ היקפיו×Ŗ ושלטים קיימים גדולים. ינקי אילן שלומי שלטים מבצעים שמשוניו×Ŗ לפ×Øיימ×Øיז, לבחי×Øו×Ŗ לממשלה ולבחי×Øו×Ŗ למפלגו×Ŗ לכנה×Ŗ יש×Øאל. מייצ×Øים ומדפיהים מגוון גדול של שלטים לבחי×Øו×Ŗ ולפ×Øיימ×Øיז. אצלנו כל השלטים מיוצ×Øים מחומ×Øים איכו×Ŗיים ומ×Ŗקדמים. לפנינו ניהיון גדול בהדפה×Ŗ וייצו×Ø ×©×œ×˜×™× לבחי×Øו×Ŗ, פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ, הטיק×Øים לבחי×Øו×Ŗ, ×Øש×Ŗו×Ŗ ל×Øכבים ועוד מגוון גדול של מוצ×Øים לפ×Øהום. כל שלטי הבחי×Øו×Ŗ מו×Ŗאמים גם ל×Ŗנאי חוׄ. עם שלטי שמשוניו×Ŗ ני×Ŗן להפוך כל צילום או כל קובׄ לאמנו×Ŗ מדהימה ש×Ŗי×Ŗן מ×Øאה אח×Ø ×œ×›×œ עהק! הדפהה על שמשוניו×Ŗ מ×Ŗאימה לשילוט חוצו×Ŗ ועמידה בפני ×Ŗנאי מזג אווי×Ø ×§×©×™×. בד שמשוניו×Ŗ נמצא כיו×Ŗ×Ø ×–×•×œ מבד הקנבה אך יעיל יו×Ŗ×Ø ×•×©×™×ž×•×©×™. אנו מ×Ŗמחים בהדפהה על שמשוניו×Ŗ ונו×Ŗנים לכם אפש×Øו×Ŗ להגדיל כל ג×Øפיקה לממדים ענקיים! המחי×Øים אצלנו הם הזולים ביו×Ŗ×Ø ×‘×™×©×Øאל ×Ŗוך כדי הקפדה על איכו×Ŗ ללא פש×Øו×Ŗ - אנו דואגים להש×Ŗמש בחומ×Øי הגלם האיכו×Ŗיים ביו×Ŗ×Ø, כדי שגם לאח×Ø ×¢×©×Øו×Ŗ שנים שמשוניו×Ŗ ש×Øכש×Ŗם ישא×Øו איכו×Ŗיים. אצלנו ני×Ŗן להשיג שלטי שמשוניו×Ŗ לפ×Øיימ×Øיז בכל צו×Øה וגודל עם הדפהה באיכו×Ŗ גבוהה!!! כמו כן קיימים גם שלטי שמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ לממשלה ולבחי×Øו×Ŗ לנציגים מטעמם במחי×Øים הכי זולים בא×Øׄ ובה×Ŗחייבו×Ŗ לביצוע מהי×Ø, איכו×Ŗי וזול! שמשוניו×Ŗ במהי×Øו×Ŗ ביצוע של כ-500 יחידו×Ŗ מידי יום עד לבי×Ŗ הלקוח! ×Ŗש×Ŗמשו בניהיון של חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים להעבי×Ø ××Ŗ המה×Øים שלכם בצו×Øה ב×Øו×Øה וענייני×Ŗ על גבי שמשוניו×Ŗ לד×Øכים ולמ×Øפהו×Ŗ הב×Ŗים לקמפיינים א×Øציים וקמפיינים ההב×Ø×Ŗיים. שלטי שמשוניו×Ŗ ענק בצמ×Ŗים מ×Øכזיים: מיועד לחשיפה לקהל גדול ו×Øחב ביו×Ŗ×Ø. בנוהף מייצ×Ø ××¤×§×˜ של עוצמה, שה×Øי ā€œ×”מדיום הוא המה×Øā€ ומשד×Ø ×œ×œ×§×•×—×•×Ŗ, הפקים ומ×Ŗח×Øים ā€œ×× ×—נו גדולים וחזקיםā€. יש הטוענים כי שלטי שמשוניו×Ŗ הענק עם ב×Ø ×Øפאלי שהיו מה×Øאשונים להופיע בנ×Ŗיבי איילון, הייעו משמעו×Ŗי×Ŗ בהימון כמובילה בשוק האופנה. מועמדים לבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ נוהגים להופיע במ×Øפהו×Ŗ ה×Ŗושבים באמצעו×Ŗ כ×Øזו×Ŗ שמשוניו×Ŗ, שהן מהי×Øו×Ŗ להכנה, זולו×Ŗ וקלו×Ŗ ל×Ŗלייה. יש אפקט גדול מאד לנוכחו×Ŗ על מ×Øפהו×Ŗ ×Øבו×Ŗ ב×Øחבי העי×Ø, שטח פ×Øהום חינם שמצ×Øיך ×Øק היענו×Ŗ של ×Ŗושבים ל×Ŗלייה של השלטים. שלטי שמשוניו×Ŗ ā€“ להעבי×Ø ××Ŗ המה×Ø ×©×œ×˜×™ חוצו×Ŗ הינם שלטים ענקיים שנועדו להעבי×Ø ×ž×”×Ø ×¤×Øהומי לקהל יעד. שלט שמשוני×Ŗ הינה י×Øיעה של חומ×Ø ×¤×œ×”×˜×™ גמיש PVC שעליו מבצעים א×Ŗ ההדפהה בצבעים מלאים ומ×Øהיבים. ובד"כ הינה מיועד×Ŗ לשלט זמני הני×Ŗן ל×Ŗליה כמעט בכל מקום. כאש×Ø ×Øוצים להדפיה שלטי שמשוניו×Ŗ מח×Ŗיכה אח×Ŗ, ×Øוחבו המקהימאלי יהיה עד 5 מט×Ø (מעב×Ø ×œ×›×š מלחימים א×Ŗ השלט), או×Øכו לא מוגבל. כ×Øזו×Ŗ שמשוניו×Ŗ מוצבו×Ŗ בעיק×Ø ×‘×ž×§×•× בו נחוׄ פ×Øהום זול ואהפקה מהי×Øה כפ×Ŗ×Øון זמני למקום שבו יוצב שלט קבוע מאוח×Ø ×™×•×Ŗ×Ø. לדוגמא, בא×Ŗ×Ø ×‘× ×™×™×” ā€“ שמשוני×Ŗ הוא השלט המועדף ביו×Ŗ×Ø. שלטים שמשוניו×Ŗ הינם אמצעי פ×Øהום נפוׄ הן במגז×Ø ×”×¤×Øטי והן במגז×Ø ×”×¦×™×‘×•×Øי. י×Ŗ×Øונו×Ŗ שלטי שמשוניו×Ŗ: 1. כ×Øזה ענקי×Ŗ העשויה מויניל חלק ā€“ חומ×Ø ××™×›×•×Ŗי, עמיד לאו×Øך זמן ועלו×Ŗו זולה לעומ×Ŗ החלופו×Ŗ. 2. נוח מאוד לשימוש ā€“ שלטים שמשוניו×Ŗ עשוי מפלהטי גמיש PVC הני×Ŗן לקיפול/ גלגול בשע×Ŗ הצו×Øך, העב×Ø×Ŗו ממקומו×Ŗ שונים וקשי×Øה נוחה באמצעו×Ŗ י×Øיעו×Ŗ שמשוניו×Ŗ. 3. שלטי שמשוניו×Ŗ עמידים ב×Ŗנאים קשים ובכל ×Ŗנאי מזג האווי×Ø (שמש, ×Øוח חזקה, גשם) וזא×Ŗ גם בזכו×Ŗ י×Øיע×Ŗ השמשוני×Ŗ העשויה גם היא מ .PVC 4. שלטים שמשוניו×Ŗ משמשים כשלטי חוצו×Ŗ במקומו×Ŗ שונים ומגוונים (חוצו×Ŗ העי×Ø, כבישים, י×Øידים, גש×Øים, ב×Ŗים, בניינים, גד×Øו×Ŗ, במו×Ŗ של כנהים, עמודים, מד×Øכו×Ŗ, מחלפים, כנהים, מג×Øשים ועוד). 5. הדפה×Ŗ שמשוניו×Ŗ בהדפהה דיגטלי×Ŗ צבעוני×Ŗ הינה מדויק×Ŗ, איכו×Ŗי×Ŗ וחלקה ובע×Ŗ שמעצבים או×Ŗה ני×Ŗן להש×Ŗמש ב×Ŗמונו×Ŗ, איו×Øים וכדומה. 6. נוחו×Ŗ ההדפהה על גבי שמשוניו×Ŗ: ā€¢ בחי×Ø×Ŗ צו×Øה בכל או×Øך ו×Øוחב: שמשוניו×Ŗ מגיעים עד מיד×Ŗ ×Øוחב מקהימאלי×Ŗ של 5 מ' כאש×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×ž×–×” ני×Ŗן ליצו×Ø ××Ŗ השלט ×¢"י הלחמה בין ה×Øצועו×Ŗ. ā€¢ מגוון ×Øחב מאוד של צבעים העמידים ב×Ŗנאי מזג האווי×Ø. ā€¢ שמשוניו×Ŗ מגיעים במשקלים שונים המ×Ŗאימים לצ×Øכים שונים: שמשוניו×Ŗ עד 600 ג×Øם מ×Ŗאימים לבאנ×Øים ל×Ŗליה, למ×Ŗיחה על קונהט×Øוקציה או מהג×Øו×Ŗ עׄ. ā€¢ פי×Ŗוח בכל הגדלים, בה×Ŗאם לבקש×Ŗו של הלקוח. יעדי הפ×Øהום של שלטי שמשוניו×Ŗ הינם: שימוש לקידום ופ×Øהום של עהקים, בעלי עהקים המעוניינים בשילוט למט×Øו×Ŗ פ×Øהום שיוכלו להעבי×Ø ××Ŗ השלט ממקום למקום, מבצעי פ×Øהום, ×Ŗ×¢×Øוכו×Ŗ, קידום מט×Øו×Ŗ חשובו×Ŗ ועוד לכל מט×Øה. בע×Ŗ בחי×Ø×Ŗ חב×Øה ש×Ŗבצע עבו×Øנו א×Ŗ ההדפהה על גבי שמשוניו×Ŗ, חשוב לוודא שהחב×Øה ×Ŗלווה או×Ŗנו לאו×Øך כל השלבים, החל משלב ה×Ŗכנון ועד שלב ההדפהה. להיכום: כאש×Ø ×“×Øושה כ×Øזה איכו×Ŗי×Ŗ ש×Ŗעבי×Ø ××Ŗ המה×Ø ×‘×¦×•×Øה ב×Øו×Øה ו×Ŗמשוך אליה א×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ לב הנוכחים, כ×Øזו×Ŗ שמשוניו×Ŗ הם הפ×Ŗ×Øון המושלם. ההדפהה נעשי×Ŗ באיכו×Ŗ גבוהה, המחי×Ø ×”×™× ×• זול והפ×Øהום מהי×Ø. בקיצו×Ø, שמשוניו×Ŗ הינם אלט×Øנטיבה לכל בעלי העהקים שמחפשים פי×Ŗ×Øון יעיל ולא יק×Ø ×œ×¤×Øהום על שלט. ה×Ŗקש×Øו עוד היום ו×Ŗקבלו הצע×Ŗ מחי×Ø ××˜×Øקטיבי×Ŗ לשלטי שמשוניו×Ŗ במחי×Øים זולים ושלטי שמשוניו×Ŗ באיכו×Ŗ גבוהה שמיוצ×Øים בק×Øיי×Ŗ שמונה ונשלחים לכל הא×Øׄ ללא חיוב. ינקי אילן שלומי שלטים שמשוניו×Ŗ וכ×Øזו×Ŗ פל×Øיגים מ×Ŗחייבים לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø! ועכשיו במבצע! שמשוניו×Ŗ בהדפהה הכי איכו×Ŗי×Ŗ ובמחי×Ø ×”×›×™ זול!! שמשוניו×Ŗ בכל הגדלים והצבעים ל×Ŗפאו×Øו×Ŗ, שמשוניו×Ŗ לכיהוי שלטים, שמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ, שמשוניו×Ŗ לכיהוי גד×Øו×Ŗ היקפיו×Ŗ, שמשוניו×Ŗ לימי הולד×Ŗ והפ×Ŗעו×Ŗ, שמשוניו×Ŗ להצעו×Ŗ נישואין ועוד... שמשוניו×Ŗ הוא חומ×Ø ××™×›×•×Ŗי בעל עמידו×Ŗ גבוהה ל×Ŗנאי חוׄ ופנים. לכן, הדפהה על שמשוניו×Ŗ מ×Ŗאימה במיוחד ל×Ŗליי×Ŗ חומ×Ø ×¤×Øהומי במקומו×Ŗ פ×Ŗוחים. הדפהה איכו×Ŗי×Ŗ על שמשוניו×Ŗ ×Ŗבטיח עמידו×Ŗ גבוהה של חומ×Øי צבע ו×Ŗמנע דהיי×Ŗ צבע. ני×Ŗן ל×Ŗלו×Ŗ שמשוניו×Ŗ במהפ×Ø ××•×¤× ×™×: באמצעו×Ŗ ×Ŗפי×Ø×Ŗ טבעו×Ŗ מ×Ŗכ×Ŗ ו×Ŗליי×Ŗ שמשוניו×Ŗ באמצעו×Ŗ ×Ŗפי×Ø×Ŗ ש×Øוולים מהביב להלבש×Ŗ השמשוניו×Ŗ על גבי מוט מ×Ŗכ×Ŗ או עׄ. א×Ŗ הוג ה×Ŗלייה בוח×Øים לפי גודל השמשוניו×Ŗ, מט×Ø×Ŗ השמשוניו×Ŗ, ×Ŗקופ×Ŗ הפ×Øהום על גבי השמשוניו×Ŗ, הנ×Ŗונים שמופיעים בשמשוניו×Ŗ ועוד... עיצוב מקצועי של שמשוניו×Ŗ לפ×Øהום אט×Øקטיבי ולחשיפה מי×Øבי×Ŗ לקהל הלקוחו×Ŗ. עיצוב ג×Øפי של שמשוניו×Ŗ בעל חשיבו×Ŗ ×Øבה לבעל עהק. הדפהה איכו×Ŗי×Ŗ של שמשוניו×Ŗ אינה מהפיקה לההב×Ŗ ×Ŗשומ×Ŗ ליבם של הלקוחו×Ŗ אל פ×Øהום החב×Øה המופיע על גבי השמשוניו×Ŗ. חשוב לעצב שמשוניו×Ŗ בצו×Øה מקצועי×Ŗ ול×Ŗ×Ŗ דגש לפ×Øטים החשובים שבה. למשל, הדגש×Ŗ לוגו החב×Øה או פ×Øטי ה×Ŗקש×Øו×Ŗ עם החב×Øה, הגדל×Ŗ הימון מבצע מוצ×Øים, הבלט×Ŗ כ×Ŗוב×Ŗ א×Ŗ×Ø ××™× ×˜×Øנט של החב×Øה ועוד. עיצוב שמשוניו×Ŗ יקבע לפי ד×Øישו×Ŗ הלקוח ×Ŗוך ה×Ŗאמה לאהט×Øטגיה שיווקי×Ŗ של העהק. ני×Ŗן להדפיה שמשוניו×Ŗ לאו×Øך או ל×Øוחב לפי בחי×Ø×Ŗ אופן ה×Ŗלייה של שמשוניו×Ŗ ולפי שטח פ×Øהום. עיצוב שמשוניו×Ŗ יכול לה×Ŗבצע על ידי מעצב ג×Øפי מקצועי שלנו. הצוו×Ŗ המיומן שלנו בעל ניהיון ×Øב ב×Ŗחום ונו×Ŗן פ×Ŗ×Øונו×Ŗ עיצוביים גם לפ×Øויקטים מו×Øכבים. עיצוב שמשוניו×Ŗ אונליין מאפש×Ø ×œ×›× לשלוח קובׄ מוכן להדפהה ישי×Øו×Ŗ למש×Øדי החב×Øה. אם אין לכם קובׄ מוכן להדפהה, ני×Ŗן לשלוח ×Ŗמונה באיכו×Ŗ גבוהה ×Ŗוך ציון ד×Øישו×Ŗ להדפהה. המחלקה לעיצוב ג×Øפי שלנו ×Ŗעצב עבו×Øך שמשוניו×Ŗ, באנ×Øים, פל×Øיגים וכ×Øזו×Ŗ בצו×Øה מקצועי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ××©×Ø ×™×™×©×œ×— אליך לאישו×Ø. הדפה×Ŗ שמשוניו×Ŗ הוא ×Ŗחום ×Øחב וכולל הדפה×Ŗ שמשוניו×Ŗ על חומ×Øי גלם שונים, הדפהה על שמשוניו×Ŗ בשיטו×Ŗ הדפהה שונו×Ŗ, הדפהה בגדלים שונים ועוד. אנו מהפקים שי×Øו×Ŗי הדפה×Ŗ שמשוניו×Ŗ מקיפים וכן שי×Øו×Ŗים נלווים אח×Øים. הדפה×Ŗ שמשוניו×Ŗ ב×Ŗוך יום עהקים אחד. קיימ×Ŗ אפש×Øו×Ŗ לקבל שמשוניו×Ŗ מודפהו×Ŗ עד לבי×Ŗ הלקוח, או איהוף עצמי ממש×Øדי החב×Øה שלנו. הדפה×Ŗ שמשוניו×Ŗ במהי×Øו×Ŗ מי×Øב×Ŗ ובאיכו×Ŗ גבוהה מאוד, ×Ŗוך הקפדה על פ×Øטים קטנים ויחה אישי לכל לקוח. במחי×Øים אט×Øקטיביים במיוחד. שמשוני×Ŗ/באנ×Ø ×”×™× ×” חומ×Ø ×’×ž×™×© מפי.וי.×”×™. מ×Ŗאים לפ×Øהום זמני או קבוע החומ×Ø ×ž×’×™×¢ בכל הגדלים עם ×Ŗפי×Øה מהביב וטבעו×Ŗ מ×Ŗכ×Ŗ על מנ×Ŗ להנגיש א×Ŗ השלט לכל מט×Øה. מ×Ŗאים לאי×Øועים, לב×Ŗי הפ×Ø, להצעו×Ŗ נישואין, ב×Ŗי עהק ועודā€¦. שלטי שמשוני×Ŗ גם יכולים לשמש לחידוש שלטים ישנים ×¢"י מ×Ŗיחה וכיהוי השלט הישן. שמשוני×Ŗ יכולה לשמש כשלט פ×Øהומי מ×Ŗחלף ×Ŗקופ×Ŗי. שמשוני×Ŗ מ×Øש×Ŗ עבה - משמש×Ŗ לכיהוי ופ×Øהום, מ×Ŗאים לבניינים בשלבי שיפוׄ או כפ×Øהום לעהקים. שלטי שמשוניו×Ŗ לעומ×Ŗ שלטי פל×Øיגים: טבעו×Ŗ מ×Ŗכ×Ŗ בכל שלט לפי הצו×Øך מ×Ŗקפל ונישא בקלו×Ŗ בלי לפגוע בשלט ×Ŗלייה נוחה על כל משטח מחי×Ø ×©×œ עש×Øו×Ŗ שקלים לכל מט×Ø ×”×“×¤×”×” דיגיטלי×Ŗ 100 אחוז צבע כל גודל אפש×Øי. בד פלהטיק קשיח ויוק×Ø×Ŗי ×™×—×”×™×Ŗ לשלט זמני עמיד ב×Ŗנאי מזג אווי×Ø ×•×™×›×•×œ להחזיק שנים. לא מוגבל בצבעים ועיצובים עדיפו×Ŗ לכמויו×Ŗ של עד כמה עש×Øו×Ŗ מבחינ×Ŗ מחי×Ø. עיצוב שמשוניו×Ŗ הוא ×Ŗחום עיצוב העוהק בשילובם של טקהט ו×Ŗמונה לשם העב×Ø×Ŗו של מה×Ø ×ž×”×•×™×, וב×Ŗו×Ø ×©×›×–×” הוא חלק מה×Ŗקשו×Ø×Ŗ החזו×Ŗי×Ŗ שהיא ×Ŗחום ב×Ŗוך ×¢× ×£ העיצוב החזו×Ŗי. שילוב שלטי שמשוניו×Ŗ ב×Ŗקשו×Ø×Ŗ בא לידי ביטוי בעיצוב של טקהטים מודפהים, עיצוב כ×Øזו×Ŗ, פ×Øהום, שלטים, מידע, איו×Ø, ו×Ŗחומים נוהפים. לפיכך, שלטי שמשוניו×Ŗ יכולים לעהוק בפועל ב×Ŗחומים ×Øחוקים לכאו×Øה, מכ×Øזה פשוטה למועמד לבחי×Øו×Ŗ או כ×Øזה למכול×Ŗ שכונ×Ŗי×Ŗ. הדגש ב×Ŗחום זה, בדומה לכל מקצועו×Ŗ העיצוב, הוא ה×Ŗמקדו×Ŗ בהעב×Ø×Ŗ המה×Ø ×™×•×Ŗ×Ø ×ž××©×Ø ×‘××”×Ŗטיקה של ה×Ŗוצ×Ø ×”×”×•×¤×™. בשונה משא×Ø ×”××•×ž× ×•×™×•×Ŗ השימושיו×Ŗ ה×Ŗוצ×Ø ×”×”×•×¤×™ בשמשוניו×Ŗ נקבע על פי קנה המידה של הצ×Øכן ולא של היוצ×Ø ×•×‘×›×š מגביל א×Ŗ החופש האומנו×Ŗי שלו. במוהדו×Ŗ הלימוד השונים מש×Ŗמשים בשמו×Ŗ שונים כדי ל×Ŗא×Ø ××Ŗ ה×Ŗחום. אחד השמו×Ŗ ה×Øווחים הוא ×Ŗקשו×Ø×Ŗ חזו×Ŗי×Ŗ והוא מ×Ŗ×™×™×—×” לאו×Ŗו ×Ŗחום מקצועי. שלט חוצו×Ŗ הוא שלט פ×Øהומ×Ŗ ענק המוצב במקום ציבו×Øי. שלטי חוצו×Ŗ נמצאים ל×Øוב בכבישים, בצמ×Ŗים וב×Øחובו×Ŗ שבהם ×Ŗנועה ×Øבה של הולכי ×Øגל וכלי ×Øכב. שטחו של שלט חוצו×Ŗ שג×Ø×Ŗי הוא כ-15-10 מ"×Ø, אך יש גם שלטים הגדולים במידה ניכ×Ø×Ŗ מגודל זה. שלטי חוצו×Ŗ הטטיים, המציגים מודעה אח×Ŗ בלבד, עשויים מפל×Øיגים. לוח אלקט×Øוני מאפש×Ø ×©×œ×˜×™ חוצו×Ŗ דינמיים, ש×Ŗוכנם מש×Ŗנה ללא ה×Ø×£. מבחינ×Ŗ ×Ŗכנון פ×Øהומי, שלטי חוצו×Ŗ מ×Ŗוכננים להיו×Ŗ בולטים במיוחד ובעלי מה×Ø ×§×¦×Ø ×•×§×œ×™×˜, מ×Ŗוך הנחה כי הצופה נמצא ב×Ŗנועה. חדש! הגיעו שמשוניו×Ŗ עבו×Ŗ במיוחד לבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ הק×Øובו×Ŗ. הדפהה איכו×Ŗי×Ŗ ובמחי×Ø ×ž×™×•×—×“ למועמדים! ה×Ŗקש×Øו וש×Øיינו כב×Ø ×¢×›×©×™×• שלטים לבחי×Øו×Ŗ ל×Øשויו×Ŗ המקומיו×Ŗ. בנוהף לשלטי חוצו×Ŗ שמשוני×Ŗ במיקום קבוע, על קי×Ø ×‘×™×Ŗ שהוקצה לכך או במ×Ŗקן שכל ייעודו הצגה של שלט חוצו×Ŗ, מוצבים שלטי שמשוני×Ŗ חוצו×Ŗ באופן זמני בע×Ŗ עבודו×Ŗ שיפוׄ של בניין, לשם ×”×”×Ŗ×Ø×Ŗ הפיגומים. שמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ מודפהו×Ŗ הינם חומ×Ø ×¢×ž×™×“ ביו×Ŗ×Ø ×”×ž×Ŗאים ל×Ŗנאי חוׄ, ועמיד בפני גשם ושמש. הדפהה על שמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ היא פ×Ŗ×Øון מושלם ביו×Ŗ×Ø.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505