04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטים דקו×Øטיביים

חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי נו×Ŗ× ×Ŗ מגוון פ×Ŗ×Øונו×Ŗ ומענה ב×Ŗחום השלטים המודול×Øיים, שילוב של אלומיניום וזכוכי×Ŗ, שלטים בשילוב עם עׄ ועוד כהנה וכהנה אפש×Øויו×Ŗ שונו×Ŗ כיד הדימיון הטובה. ישנם שלטים מודולו×Øיים עשויים מהג×Øו×Ŗ אלומיניום בגוונים ודוגמאו×Ŗ ×Øבו×Ŗ, ישנם שלטים מודול×Øיים להכוונו×Ŗ במוהדו×Ŗ, ב×Ŗי חינוך ומועצו×Ŗ מקומיו×Ŗ, שלטים משולבים עׄ וזכוכי×Ŗ לב×Ŗי מלון ועוד. דוגמאו×Ŗ ומחי×Øים ני×Ŗן לקבל בכל פנייה למייל שלנו. מיפ×Øטים טכניים הדו×Øשים הצעו×Ŗ מחי×Ø ×•×™×™×¢×•×„ ני×Ŗן לפנו×Ŗ ישי×Øו×Ŗ לאילן או ינקי בטלפון הנייד. בשנים האח×Øונו×Ŗ אנו שמים לב לחידושים בל×Ŗי פוהקים בעולם האלומיניום וני×Ŗן לשים לב לשימוש של אנשים ×Øבים באלומיניום לצ×Øכים מגוונים. בין אם מדוב×Ø ×¢×œ שימוש לצ×Øכי שילוט ובין אם לכל צו×Øך אח×Ø, אין הפק שאלומיניום זה אחד החומ×Øים הטובים ביו×Ŗ×Ø ×©× ×¢×©×” בהם ב×Ŗעשייה שימוש כיום. אלומיניום יכול לשמש או×Ŗנו ולהייע לנו כעז×Ø ×œ×‘× ×™×™×” של פ×Øיטים ×Øבים. כאש×Ø ×ž×“×•×‘×Ø ×‘×¦×Øכי עהקים, בד×Øך כלל ×Ŗחום השילוט שולט בחוזקה. כמובן שכאש×Ø ×™×•×¦×Øים שילוט מחומ×Ø ××™×›×•×Ŗי אלומיניום, נד×Øש ידע ×Øב ושימוש במכונו×Ŗ המ×Ŗאימו×Ŗ. מלבד איכו×Ŗ החומ×Ø, עלו×Ŗה של מ×Ŗכ×Ŗ אלומיניום הינה הבי×Øה לחלוטין, וני×Ŗן לומ×Ø ×©×œ× אמו×Øה להיו×Ŗ לכם בעיה לעמוד במחי×Ø ×©×œ שילוט אלומיניום לעהק שלכם או לבצע בו כל שימוש אח×Ø. פשוט ×Ŗנהו לשים לב שא×Ŗם באמ×Ŗ פונים אל חב×Øה ש×Ŗוכל להציע לכם א×Ŗ הפ×Ŗ×Øון הטוב ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×‘×•×Ø ×”×“×’× שא×Ŗם ×Øוצים ליצו×Ø. ×Ŗזכ×Øו שבעז×Ø×Ŗ השילוט המ×Ŗאים א×Ŗם ×Ŗוכלו לשד×Øג באופן ד×Øמטי א×Ŗ ההיכויים שלכם להצליח עם העהק ולמשוך ×Ŗשומ×Ŗ לב מקונים פוטנציאליים. ישנן ד×Øכי שיווק ×Øבו×Ŗ לעהקים, ואין הפק ששימוש בשלט מ×Ŗאים זה אחד הדב×Øים הבהיהיים ביו×Ŗ×Ø ×©× ×™×Ŗן להעלו×Ŗ על הדע×Ŗ. פשוט ×Ŗעשו לעצמכם טובה ו×Ŗבדקו א×Ŗ האפש×Øויו×Ŗ שעומדו×Ŗ בפניכם בכל הנוגע לשילוט אלומיניום. כיום ני×Ŗן ליצו×Ø ×©×™×œ×•×˜ שלטים יפים במיוחד במחי×Øים נוחים למדי.

מפעל לייצו×Ø ×•×‘×™×¦×•×¢ שלטים מכל ההוגים. עבודה מול חב×Øו×Ŗ מהח×Øיו×Ŗ, עהקים פ×Øטיים ועהקים בפ×Ø×™×”×” א×Øצי×Ŗ, חב×Øו×Ŗ הייטק, חב×Øו×Ŗ ביטחוניו×Ŗ, ×Øשויו×Ŗ מקומיו×Ŗ ועוד. ה×Ŗחייבו×Ŗ לשי×Øו×Ŗ הטוב ביו×Ŗ×Ø - הלקוח במ×Øכז!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505