04-6949505

שי×Ŗוף בווטהאפ  דף פייהבוק דוא×Ø ××œ×§×˜×Øוני 04-6949505טלפון

שלטים מוא×Øים

לאח×Øונה יו×Ŗ×Ø ×•×™×•×Ŗ×Ø ×™×¦×Øני שלטים עוב×Øים לשימוש ב×Ŗאו×Ø×Ŗ לדים בשלטים המוא×Øים ומחליפים א×Ŗ נו×Øו×Ŗ הניאון הישנו×Ŗ שגם נש×Øפו×Ŗ מה×Ø ×•×’× צו×Øכו×Ŗ יו×Ŗ×Ø ×—×©×ž×œ. שימוש בלדים באו×Ŗיו×Ŗ בנויו×Ŗ ×Ŗל×Ŗ מימד מעניק ×Ŗאו×Øה טובה יו×Ŗ×Ø, עוצמה חזקה יו×Ŗ×Ø ×•×–×•×•×™×Ŗ ×Ŗאו×Øה חזי×Ŗ טובה יו×Ŗ×Ø. חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ לבחי×Øו×Ŗ ח×Øטה על דגלה ×¢×Øכים של איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה, הבאים לידי ביטוי בכוח אדם מקצועי ומוכש×Ø, ציוד מ×Ŗקדם וחדשני, איכו×Ŗ גימו×Ø ×œ×œ× פש×Øו×Ŗ ושי×Øו×Ŗ אדיב ומקצועי. ×Ŗפקידו של שילוט חוׄ הוא כמובן לפ×Øהם ולמשוך לקוחו×Ŗ לא פחו×Ŗ מאש×Ø ×œ×™×“×¢ או×Ŗם על מיקומו של בי×Ŗ העהק. ×Øגע לפני שא×Ŗם ניגשים לעיצוב השלט שלכם, מומלׄ ללמוד קצ×Ŗ על ה×Ŗחום של שילוט חוׄ ושל שילוט מוא×Ø. כאש×Ø ×× ×• בוח×Øים שילוט חוׄ חשוב מאוד לקח×Ŗ בחשבון פ×Øמט×Øים כגון קהל היעד של העהק, מיקום השלט, המט×Øה של השלט, החומ×Øים ממנו הוא עשוי וה×Ŗאו×Øה של השלט. חשוב לבחו×Ø ×©×œ×˜ שי×Ŗאים לאופי העהק ולקהל לקוחו×Ŗיו ושיעבי×Ø ××Ŗ המה×Ø ×”×Øצוי לבי×Ŗ העהק. שילוט חוׄ ני×Ŗן להכין ממגוון ×Øחב מאוד של חומ×Øים, מובן שכל חומ×Ø ×ž×ž× ×• עשוי שילוט חוׄ חייב להיו×Ŗ עמיד ב×Ŗנאי מזג האווי×Ø. ישנן כמה ד×Øכים ליצו×Ø ×©×™×œ×•×˜ מוא×Ø, כמו ×Ŗאו×Øה מהוג LED ā€“ נו×Øו×Ŗ קטנו×Ŗ המחוב×Øו×Ŗ לש×Øש×Ø×Ŗ, חהכוניו×Ŗ מאוד בחשמל ומ×Ŗאימו×Ŗ ליצי×Ø×Ŗ שילוט מוא×Ø ×ž×”×•×’×™× ×Øבים. פלו×Øהנט ā€“ נו×Øו×Ŗ הפלו×Øהנט משמשו×Ŗ בעיק×Ø ×œ×”××Ø×Ŗ א×Øגזי ×Ŗאו×Øה. ז×Øקו×Ø ā€“ בעז×Ø×Ŗ ז×Øקו×Øים ני×Ŗן להאי×Ø ×©×œ×˜ וליצו×Ø ××¤×§×˜×™× שונים כמו למשל אפקט ההילה היוק×Ø×Ŗי. חשוב מאוד לבחו×Ø ×‘×—×‘×Ø×Ŗ שילוט מקצועי×Ŗ ש×Ŗדע לייעׄ לכם בדב×Ø ×”×¦×‘×Ŗ השלט, ש×Ŗכי×Ø ××Ŗ ×Ŗהליכי העבודה מול ה×Øשויו×Ŗ וכמובן א×Ŗ ה×Ŗקנו×Ŗ השונו×Ŗ ליצי×Ø×Ŗ והצב×Ŗ השילוט. חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטי פל×Øיג פל×Øיגים לבחי×Øו×Ŗ ×Ŗעמוד ל×Øשו×Ŗכם בכל הקשו×Ø ×œ×”×¦×¢×•×Ŗ מחי×Ø ×•×Øעיונו×Ŗ עיצוב. בבואכם לבחו×Ø ×©×™×œ×•×˜ חוׄ לבי×Ŗ העהק שלכם עליכם לענו×Ŗ על שלוש שאלו×Ŗ עיק×Øיו×Ŗ ā€“ מה מט×Ø×Ŗו של השלט? מה המה×Ø ××•×Ŗו ×Øוצים לשד×Ø ×‘×¢×–×Ø×Ŗ השלט? מאיזה חומ×Ø ××Ŗם ×Øוצים שהשלט יהיה עשוי? ישנה חשיבו×Ŗ גבוהה למ×Ŗן כמה שיו×Ŗ×Ø ××™× ×¤×•×Øמציה למעצב ומ×Ŗכנן השלט. ככל שא×Ŗם ×Ŗדעו יו×Ŗ×Ø ×˜×•×‘ מה א×Ŗם צ×Øיכים, כך יקל עליהם ל×Ŗכנן ולייצ×Ø ×¢×‘×•×Øכם א×Ŗ השלט האידאלי לבי×Ŗ העהק שלכם. מומלׄ לדע×Ŗ קצ×Ŗ על עולם השילוט, להכי×Ø ×”×•×’×™× שונים של שילוט חוׄ, שילוט מוא×Ø ×•×”×—×•×ž×Øים מהם עשוי השילוט. שילוט חוׄ על הוגיו השונים עם למעלה מ-25 שנו×Ŗ ניהיון ב×Ŗעשיי×Ŗ השילוט, עם ציוד טכנולוגי מ×Ŗקדם, חב×Ø×Ŗ ינקי אילן שלומי שלטים בע"מ מציעים הטנד×Øטים גבוהים של איכו×Ŗ, שי×Øו×Ŗ וניהיון בייצו×Ø ×ž×’×•×•×Ÿ ×Øחב של פ×Ŗ×Øונו×Ŗ שילוט.

שלטים לבחי×Øו×Ŗ במשלוחים לכל הא×Øׄ! מ×Ŗמודדים לבחי×Øו×Ŗ בעי×Øכם? אצלנו ני×Ŗן לקבל ישי×Øו×Ŗ מהמקו×Ø ×©×œ×˜×™ פל×Øיגים ושמשוניו×Ŗ, פוליגלים ומדבקו×Ŗ למע×Øכ×Ŗ בחי×Øו×Ŗ הישגי×Ŗ ומוצלח×Ŗ. כ×Øזו×Ŗ שמשוני×Ŗ, כ×Øזו×Ŗ פל×Øיג, פוליגל למ×Øפהו×Ŗ, מדבקו×Ŗ ועוד... מחי×Øים מיוחדים ומשלוחים עד למקום!

ינקי אילן שלומי

איכו×Ŗ, אמינו×Ŗ, מקצועיו×Ŗ וקידמה  • טלפון: 04-6949505
  • פקה: 04-6817297
  • אילן: 050-2525302
  • ינקי: 050-2525305
  • y-i-s@012.net.il :מייל
  • ק×Øיי×Ŗ שמונה ×Øחוב החושן אזו×Ø ×Ŗעשייה ד×Øומי


04-6949505