מפעל לייצור פלריגים ויוטות לבחירות

פלריגים לחיבוק וחיזוק חיילי גולני
פלריגים למען חומש